Książki autorskie [361]
Lewandowska Sylwia, Bujak Henryk, Kotecki Andrzej (red.), Adamczyk Józef, Broda Zbigniew, Bujak Henryk, Chmielewska Joanna, Cygert Henryk, Foszczyńska Barbara, Głąb Lilianna, Kotecki Andrzej, Kozak Marcin, Kurasiak-Popowska Danuta, Kurczych Zbigniew, Lewandowska Sylwia, Merta-Staszczak Adriana, Michalski Tadeusz, Mikołajczyk Sylwia, Niemann Janetta, Podkówka Zbigniew, Rejek Dariusz, Rogacka Anna, Rogacki Janusz, Sowińśki Józef, Straszak-Chandoha Sylwia, Tomkowiak Agnieszka, Warzecha Roman, Weigt Dorota, Wolf Zdzisław, Zarzycki Piotr, Żurek Monika: 60 lat kukurydzy mieszańcowej w Posce, Monografie - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, ISBN 9788377173015, 152 s., DOI:10.30825/1.7.2018
Kutkowska Barbara, Szuk Tomasz (red.), Adamska Hanna, Bisaga Anna, Barczyk Anna, Berbeka Tomasz, Kapusta Franciszek, Kutkowska Barbara, Łabędzki Henryk, Raftowicz-Filipkiewicz Magdalena, Olszańska Anna, Piwowar Arkadiusz, Sokołowska Stanisława, Struś Mirosław, Szuk Tomasz, Tańska-Hus Bożena, Tomczak Przemysław: Tendencje zmian w rolnictwie i na obszarach wiejskich Makroregionu Południowo-Zachodniego Polski, 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, ISBN 978-83-7717-249-0, 176 s.
Anacka Marta, Brzozowski Jan, Chałupczak Henryk, Fihel Agnieszka, Firlit-Fesnak Grażyna, Garapich Michał, Grabowska-Lusińska Izabela, Heffner Kristian, Jaźwińska Ewa, Jończy Romuald, Kaczmarczyk Paweł, Krzyżanowski Łukasz, Lesińska Magdalena, Okólski Marek, Praszałowicz Dorota, Rauziński Robert, Rokita-Poskart Diana, Slany Krystyna, Solga Brygida, Ślusarczyk Magdalena, Urbańska Sylwia: Społeczne skutki poakcesyjne migracji ludności Polski. Raport Komitetu Badań Naukowych nad migracjami Polskiej Akademii Nauk, 2014, Polska Akademia Nauk, ISBN 978-83-940012-0-9, 75 s.
Baraniecka Anna, Witkowski Jarosław (red.), Baraniecka Anna, Bąkowska-Morawska Urszula*, Cheba Katarzyna, Jagoda Agnieszka, Kiba-Janiak Maja, Kołakowski Tomasz, Skowrońska Agnieszka, Witkowski Jarosław, Zięba-Szewczyk Sandra: Japońskie łańcuchy dostaw w Europie. Zarządzanie i rozwój, 2018, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, ISBN 9788320823028, 314 s.
Borys Tadeusz, Knippschild Robert (red.), Bartniczak Bartosz, Bobowski Zygmunt, Borys Tadeusz, Brzozowski Tomasz, Kusterka-Jefmańska Marta, Knippschild Robert, Panasiewicz Agnieszka, Piepiora Zbigniew, Płachciak Adam, Ptak Michał, Rogala Piotr, Schmotz Anja, Skowron Paweł, Zaremba-Warnke Sabina, Wätzig Daniel, Zielińska Anetta: Lebensqualität im Grenzraum : stärkung grenzüberschreitender Verflechtungen für eine nachhaltige Regionalentwicklung und –planung, 2014, Wydawnictwo AD REM, ISBN 978-83-64313-40-0, 278 s.
Becla Agnieszka: Kształtowanie się kosztów pozyskania informacji ze źródeł zewnętrznych w świetle dorobku ekonomii dobrobytu (w warunkach społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy), Monografie i Opracowania - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, nr 289, 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISBN 9788376957357, 356 s.
Ankieta 2013
Utwórz alert
Przejdź do wybranej strony


Powrót
Cytuj