Typlicence_type (Typ licencji)
Nazwa w języku polskimUznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych
Skrót w języku polskimCC-BY-NC-ND
Skrót w języku angielskimCC-BY-NC-ND
Term nadrzędnyCreative Commons

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót