The strategie dimension of the Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) in enterprise

Jadwiga Nycz-Wróbel

Abstract

The subject area presented in the thesis concerns the implementation and functioning of EMAS system in enterprises. EMAS is EU instrument primarily aimed at supporting organizations in achieving continuous improvement of environmental actions. The aim of this study was to identify and evaluate strategic themes, issues and outcomes related to the implementation and maintenance of the EMAS system in enterprises. The selection of the sample was intentional. The study covered all companies registered in the EMAS system in Poland since 29 January 2015. Based on the research it was concluded that EMAS is a tool whose implementation allows companies to obtain positive effects in the field conceming improvement of the image and connected with the environmental activities of the enterprise. However, the implementation of the system does not result in obtaining strategic, from the point of view of the company, effects related to increased market shares or the acquisition of new customers, obtaining financial benefits and entering new markets.
Rodzaj dyplomuPraca doktorska
Autor Jadwiga Nycz-Wróbel
Jadwiga Nycz-Wróbel
-
Tytuł w języku polskimStrategiczny wymiar Systemu Ekozarządzania i Audytu (EMAS) w przedsiębiorstwie
Językpl polski
Jednostka dyplomującaWydział Nauk Ekonomicznych (NE)
Dyscyplina naukiekonomia / nauki ekonomiczne / nauki społeczne
Data obrony21-09-2015
Data zakończenia 29-09-2015
Promotor Andrzej Kaleta (NE / KZS)
Andrzej Kaleta
- Katedra Zarządzania Strategicznego

Recenzenci zewnętrzni Agnieszka Sopińska
Agnieszka Sopińska
-
Paginacja 301
Słowa kluczowe w języku polskimsystem ekozarządzania i audytu EMAS, system zarządzania środowiskowego
Streszczenie w języku polskimPrezentowana w rozprawie tematyka dotyczy wdrażania i funkcjonowania systemu EMAS w przedsiębiorstwach. System EMAS jest unijnym instrumentem, mającym na celu przede wszystkim wspieranie organizacji w uzyskiwaniu ciągłej poprawy efektów prowadzonej działalności środowiskowej. Celem badań było rozpoznanie i ocena strategicznych motywów, problemów i efektów związanych z wdrożeniem i utrzymaniem systemu EMAS w przedsiębiorstwach. Dobór próby był celowy. Badaniem objęto wszystkie przedsiębiorstwa, zarejestrowane w systemie EMAS w Polsce na dzień 29 stycznia 2015 roku. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że system EMAS jest narzędziem, którego wdrożenie umożliwia przedsiębiorstwom przede wszystkim uzyskanie pozytywnych efektów w obszarze dotyczącym poprawy wizerunku oraz związanym z działalnością środowiskową przedsiębiorstwa. Wdrożenie systemu me skutkuje natomiast uzyskaniem strategicznych w punktu widzenia przedsiębiorstwa efektów związanych ze zwiększeniem udziałów w rynku lub pozyskaniem nowych klientów, uzyskaniem korzyści finansowych oraz wejściem na nowe rynki
Plik pracy
Nycz_Wrobel_J_Strategiczny_Wymiar_Systemu_Ekozarzadzania_I_Audytu.pdf 2,33 MB
Recenzje
Nycz_Wrobel_J_Recenzja_Zakrzewska_Bielawska_A.pdf 1,28 MB
Nycz_Wrobel_J_Recenzja_Sopinska_A.pdf 1,24 MB

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót