Market modelling in the process of teritorial sales planning

Marcin Wojciel

Abstract

Dissertation is devoted to teritorial sales planning process and usefulness of market modelling in the progress of quality of this process. Analysis of market models shows that the most usefeul is model based on split of total market value according to variables which influence demand. Dissertation includes mathematical description of the issue, proposal of reserve metrics and algorythm of regional sales planning improvement.
Rodzaj dyplomuPraca doktorska
Autor Marcin Wojciel
Marcin Wojciel
-
Tytuł w języku polskimModelowanie rynku w procesie terytorialnego planowania sprzedaży
Językpl polski
Jednostka dyplomującaWydział Zarządzania, Informatyki i Finansów (ZIF)
Dyscyplina naukiekonomia / nauki ekonomiczne / nauki społeczne
Data obrony20-12-2013
Data zakończenia 16-01-2014
Promotor Józef Dziechciarz (ZIF / IZM / KEBO)
Józef Dziechciarz
- Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych

Recenzenci wewnętrzni Marek Nowiński (ZIF / IZM / KBO)
Marek Nowiński
- Katedra Badań Operacyjnych [zlikwidowana 31.08.2016]
Recenzenci zewnętrzni Janusz Korol
Janusz Korol
-
Paginacja 173
Słowa kluczowe w języku polskimsprzedaż, planowanie sprzedaży, terytorialne planowanie sprzedaży, modelowanie rynku
Streszczenie w języku polskimRozprawa opisuje zagadnienie terytorialnego planowania sprzedaży ze szczególnym uwzględnieniem modelowania rynku jako użytecznego narzędzia do poprawy jakości planowania sprzedaży w regionach. Spośród przeanalizowanych metod modelowania rynku za najbardziej odpowiednią do poprawy jakości terytorialnego planowania sprzedaży autor uznaje metodę dezagregacyjną, w której kluczem podziału terytorialnego jest zmienna lub grupa zmiennych popytotwórczych. Ważnym elementem rozprawy jest matematyczny opis zagadnienia zawierający stworzoną przez autora metrykę rezerw oraz algorytm usprawnienia procesu planowania.
Klasyfikacja KBNekonomia
Plik pracy
rozprawa wersja ostateczna.pdf 913,44 KB
Inne pliki
Marcin_Wojciel_opis_rozprawy_doktorskiej.pdf 22,09 KB

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót