Pełna nazwa w języku oryginałuWiadomości Ubezpieczeniowe
Nazwa z listy MNiSzWWIADOMOŚCI UBEZPIECZENIOWE
Inne (poprzednie) formy nazwyInsurance Review
ISSN0137-7264
e-ISSN
Wydawca Polska Izba Ubezpieczeń
Charakterystyka wg Sherpa Romeo
Strona domowa https://piu.org.pl/wydawnictwo
Językpl polski
Czasopismo zagranicznenie
Punktacja (z ostaniego wykazu)20
Listana
Typ wydawnictwa seryjnegojournalseries
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)5.1 ekonomia i finanse
5.7 nauki prawne
5.10 prawo kanoniczne
StatusActive
Administrator rekorduxeditor_PW
Powiązane publikacje (17)

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót