Nowe koncepcje w nauce o marketingu i rynkach. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Żabińskiemu

Katarzyna Żyminkowska

Abstract

Przedmiotem rozważań w niniejszej księdze są nowe koncepcje marketingu, zidentyfikowane przez Profesora Leszka Żabińskiego. Układ strukturalny publikacji wyznaczają osiągnięcia Profesora Leszka Żabińskiego w sferze metodologicznej. Profesor od wielu lat konsekwentnie zabiera głos w dyskusji nad tożsamością i naukowym statusem marketingu. Postuluje, by marketing w Polsce został zinstytucjonalizowaną dyscypliną naukową, o charakterze nauk stosowanych (praktycznych), w dziedzinie nauk ekonomicznych. Profesor proponuje, by tak wyodrębnioną dyscyplinę naukową nazywać nauką o marketingu i rynkach, co zaakcentowano w tytule tej księgi. Z kolei trzy specjalności naukowo-badawcze marketingu akademickiego zaproponowane przez Profesora, wyznaczają trzy części niniejszej księgi: specjalności (1) teoretyczno-metodyczne, (2) analityczno-opisowe oraz (3) normatywno-projektowe. W grupie specjalności teoretyczno-metodycznych Profesor Leszek Żabiński wymienia teorię i funkcjonowanie rynku, teorię zachowań konsumenta, teorię usług oraz teorię przedsiębiorstwa/organizacji. Do specjalności analityczno-opisowych Profesor zalicza analizę rynku oraz teorię systemów marketingowych. Natomiast w grupie specjalności normatywno-projektowych wyodrębnia badania marketingowe, służące konkretnym decyzjom organizacji, zarządzanie marketingowe i jego zastosowania w poszczególnych sektorach gospodarki lub w jej wyodrębnionych przekrojach przestrzennych (np. mezzo, międzynarodowym czy globalnym).
Book typeMonograph
Editor Katarzyna Żyminkowska - The University of Bielsko-Biala (ATH)
Katarzyna Żyminkowska,,
-
PublisherWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, MNiSW [80] [Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach]
Publishing place (Publisher address)Katowice
ISBN9788378754770
Issue year2018
Pages258
Publication size in sheets12.9
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
Citation count*
Additional fields
Rozdziały4
Related publications (4)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back