Wyższe szkolnictwo rolnicze jako narzędzie przekształcania i rozwoju wsi polskiej w latach 1945–1989

Krzysztof Popiński

Abstract

Despite the many undoubted achievements of teaching and research of higher agricultural education, its actual impact on the condition of the agriculture and the Polish countryside remained highly inadequate to the expectations and expenditures. These institutions remained, like the rest of the Polish higher education establishments, weakly associated with the business practice. The importance of organizational changes and the formation of large structures was fetishized. The ideologically and politically conditioned belief that the quantity would lead to quality, was dominant. The teaching effort was wasted to a large extent, since a significant number of graduates of higher agricultural schools did not take hard, relatively low-paid jobs in the agriculture. The rural population remained very poorly educated, conservative and resistant to change. In such conditions, the impact of higher agricultural education for the Polish countryside was very limited.
Author Krzysztof Popiński (ES / DPaEH)
Krzysztof Popiński,,
- Department of Philosophy and Economic History
Other language title versionsHigher agricultural education as a tool for transformation and development of the Polish countryside in the years 1945–1989
Journal seriesSpołeczeństwo i Ekonomia, ISSN 2353-8937, e-ISSN 2449-979X, (B 9 pkt)
Issue year2017
No1 (7)
Pages102-117
Publication size in sheets0.75
Keywords in PolishPolska Rzeczypospolita Ludowa, wyższe szkolnictwo rolnicze, wieś
Keywords in EnglishPolish People’s Republic, higher agricultural education, countryside
Abstract in PolishMimo wielu niewątpliwych osiągnięć dydaktycznych i naukowych wyższego szkolnictwa rolniczego, jego rzeczywisty wpływ na oblicze rolnictwa i wsi polskiej pozostawał wysoce nieadekwatny do oczekiwań i nakładów. Uczelnie te pozostały, podobnie jak reszta polskiego szkolnictwa wyższego, zakładami słabo powiązanymi z praktyką gospodarczą. Fetyszyzowano w nich znaczenie zmian organizacyjnych, tworzenie dużych struktur. Dominowała uwarunkowana ideologicznie i politycznie wiara, iż ilość przerodzi się w jakość. Nie na wiele zdał się również wysiłek dydaktyczny, gdyż znaczna część absolwentów uczelni rolniczych po ukończeniu studiów nie podejmowała ciężkiej, stosunkowo słabo nagradzanej pracy w rolnictwie. Polska wieś pozostała bardzo słabo wykształcona, konserwatywna i oporna na zmiany. W takiej sytuacji wpływ wyższego szkolnictwa rolniczego na polską wieś był mocno ograniczony.
DOIDOI:10.15611/sie.2017.1.08
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/44455
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Popinski_Wyzsze_szkolnictwo_rolnicze_jako_narzedzie.pdf 308,04 KB
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back