Hybrydyzacja metodyk kanban i scrum jako narzędzie dostarczania oprogramowania

Ewelina Wróbel

Abstract

The aim of the article is developing a methodology which is a response to the changing environment of an IT venture. The author addressed the research problem related to the maladjustment of the methodology to the specifics of the organization and the project. Given the many years of experience in implementing and maintaining IT systems supporting business operations in various industries and sectors of the economy, he described the possibilities and weaknesses of the two selected methodologies and then hybridized them, reaching for the best features of both. The result of the work are the initial assumptions of the new methodology, which can be adapted by the project team to their individual needs.
Author Ewelina Wróbel (WUE)
Ewelina Wróbel,,
- Wrocław University of Economics
Other language title versionsHybridization of kanban and scrum methodologies as a tool of software providing
Journal seriesInformatyka Ekonomiczna, ISSN 1507-3858, e-ISSN 2450-0003, (B 12 pkt)
Issue year2018
No2 (48)
Pages93-106
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishagile, kanban, metodyki, scrum, zarządzanie projektem informatycznym, oprogramowanie
Keywords in Englishagile, kanban, methodologies, Scrum, IT project management, software development
Abstract in PolishCelem artykułu jest wypracowanie metodyki, będącej odpowiedzią na zmieniające się otoczenie przedsięwzięcia informatycznego. Autorka zajęła się problemem badawczym, związanym z niedostosowaniem metodyki do specyfiki organizacji i wykonywanego projektu. Biorąc pod uwagę wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu i utrzymaniu systemów informatycznych wspierających działanie przedsiębiorstw w różnych branżach i sektorach gospodarki opisała możliwości oraz słabe strony dwóch wybranych metodyk, a następnie dokonała ich hybrydyzacji, sięgając po najlepsze cechy obu. Efektem pracy są założenia początkowe nowej metodyki, które mogą być dostosowywane przez zespół projektowy do swoich indywidualnych potrzeb. Wypracowana metodyka jest elastyczna i pozwala na jej dalszy rozwój zgodnie z potrzebami zespołu oraz projektu.
DOIDOI:10.15611/ie.2018.2.08
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Wrobel_Hybrydyzacja_metodyk_kaban_i_scrum.pdf 919,01 KB
Score (nominal)12
ScoreMinisterial score = 12.0, 18-02-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 18-02-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back