Możliwości edukacyjne i wychowawcze na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego na tle kraju

Agnieszka Tarnowska

Abstract

In the period of 1999–2012 reform of education and administrative division of the country took place in Poland. The changes of educational infrastructure and its utiliza-tion in the Lower Silesia against Polish total was primarily analyzed. Particular attention was paid to rural areas, because education of their citizens clearly differs from the nation-al level. The aim of the study was to assess whether the young people of the village have educational opportunities similar to those of the people of the country in general and where the differences in the level of their education occur. The analysis included the education of children and youth from upbringing in nursery to finishing secondary education. Based on the CSO data demonstrated partial improvement of conditions and educational opportunities, including rural areas, where for example, majority of the children were covered by pre-school education
Author Agnieszka Tarnowska (EaE / IES / DMaFE)
Agnieszka Tarnowska,,
- Department of Management and Food Economy
Journal seriesŚląski Przegląd Statystyczny, ISSN 1644-6739, e-ISSN 2449-9765, (B 9 pkt)
Issue year2015
No13 (19)
Pages57-69
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishinfrastruktura edukacyjna, wieś, województwo dolnośląskie, reforma edukacyjne, nauczanie języków obcych
Keywords in Englisheducational infrastructure, village, Lower Silesia, educational reform, teaching of foreign languages
Abstract in PolishW opracowaniu poddano analizie przede wszystkim zmiany infrastruktury edukacyjnej i jej wykorzystania w województwie dolnośląskim na tle Polski ogółem, jakie nastąpiły w okresie 1999–2012, tj. od reformy szkolnictwa i podziału administracyjnego kraju. Szczególną uwagę zwrócono na obszary wiejskie, ponieważ wykształcenie ich mieszkańców wyraźnie odbiega od poziomu krajowego. Celem opracowania była ocena, czy młodzi mieszkańcy wsi mają podobne możliwości edukacyjne do mieszkańców kraju ogółem oraz z czego wynikają różnice w poziomie ich wykształcenia. Analizą objęto edukację dzieci i młodzieży począwszy od wychowania w żłobkach, a na wykształceniu średnim kończąc. W oparciu o dane GUS wykazano częściową poprawę warunków i możliwości edukacyjnych, także na wsi, gdzie np. większa część dzieci objęta została wychowaniem przedszkolnym.
DOIDOI:10.15611/sps.2015.13.05
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/32680
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne (CC-BY-NC); after publication
File
Tarnowska_Mozliwosci_edukacyjne_i_wychowawcze_na.pdf 925,93 KB
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back