Cluster-Based Development: a Chinese Cluster Policy

Anna H. Jankowiak

Abstract

Clusters and links between companies are becoming increasingly important in the dynamically changing global economy. Chinese clusters have been developing for many years, although they are not at a level of development such as the Japanese or American ones. Many of them are powerful entities responsible for a significant percentage of world production and trade. The Chinese authorities support the specialization of regions in specific production, which began with the open door policy and the transfer of the Japanese model “one village, one product” to the Chinese economy. The paper presents a theoretical conceptualization of the cluster idea, taking into account various approaches to this problem and outlines the development policy based on clusters in China. The main aim of this article is to present cluster-based development approach as a part of cluster policy and development in China.
Author Anna H. Jankowiak (ES / DIER)
Anna H. Jankowiak,,
- Department of International Economic Relations
Other language title versionsRozwój oparty na klastrach : chińska polityka klastrowa
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No486
Pages71-79
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishklastry, klastry przemysłowe, Chiny, polityka rozwoju oparta na klastrach
Keywords in Englishclusters, industrial clusters, China, cluster-based development
Abstract in PolishKlastry i tworzące się relacje między firmami nabierają coraz większego znaczenia w dynamicznie zmieniającej się gospodarce globalnej. Klastry chińskie rozwijają się od wielu lat, choć nie są na takim poziomie rozwoju, jak np. klastry japońskie czy amerykańskie. Wiele z nich to potężne podmioty odpowiedzialne za znaczny procent produkcji i handlu światowego. Władze chińskie wspierają wyspecjalizowanie regionów w określonej produkcji, co rozpoczęte zostało wraz z polityką otwartych drzwi oraz przeniesieniem modelu japońskiego one village, one product w warunkach chińskiej gospodarki. W artykule zaprezentowano ujęcie teoretyczne pojęcia „klaster”, uwzględniając różne podejścia do tego zagadnienia. Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie polityki rozwoju opartego na klastrach w Chinach, będącej częścią polityki klastrowej oraz rozwoju gospdarczego.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.486.06
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/43407
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Jankowiak_Cluster_based_development_a_chinese.pdf 667,59 KB
Score (nominal)10
Citation count*5 (2020-08-04)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back