Motywy podejmowania przez rolników pozarolniczej działalności gospodarczej

Elżbieta Hajduga

Abstract

In the process of meeting our needs related to our ambitions, independence or earning income, the decisions are made about running a business. There are many more motives behind such decisions and everyone considers them individually. Among farmers one can also observe an increasing willingness to undertake non-agricultural economic activity. Such an activity may involve using the surplus resources from an agricultural holding, but may also be completely unrelated to a farm and its resources. The purpose of the presented study is to define and describe the basic motives of undertaking non-agricultural business activity by farmers based on the subject literature analysis. It is supplemented by the presentation of the areas and types in which this activity is most willingly undertaken. The basic research methods used by the author were: the method of analysis and criticism of the subject literature and the formal methods, including the method of tabular description
Author Elżbieta Hajduga (EMaT / DFaA)
Elżbieta Hajduga,,
- Department of Finance and Accounting
Other language title versionsMotives for undertaking non-agricultural business activity by farmers
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No533
Pages91-99
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishrolnik, motywacja, pozarolnicza działalność gospodarcza
Keywords in Englishfarmer, motivation, non-agricultural business activity
Abstract in PolishZaspokajając swoje potrzeby dotyczące ambicji, niezależności, uzyskiwania dochodów, podejmujemy decyzję o prowadzeniu działalności gospodarczej. Motywów, które pozwolą podjąć taką decyzję, jest znacznie więcej i każdy indywidualnie je rozpatruje. Wśród rolników także można zaobserwować coraz większą chęć podejmowania pozarolniczej działalności gospodarczej. Działalność ta może wiązać się z wykorzystaniem nadwyżek zasobów pochodzących z gospodarstwa rolnego, ale także może pozostawać w oderwaniu od gospodarstwa i jego zasobów. Celem niniejszego opracowania było zdefiniowanie oraz opisanie podstawowych motywów podejmowania pozarolniczej działalności gospodarczej przez rolników na podstawie analizy literatury przedmiotu. Uzupełnieniem jest prezentacja obszarów i rodzajów, w których ta działalność jest najchętniej podejmowana. Podstawowymi metodami badawczymi wykorzystanymi przez autorkę były metoda analizy i krytyka literatury przedmiotu oraz metody formalne, w tym metoda opisu tabelarycznego
DOIDOI:10.15611/pn.2018.533.09
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Hajduga_E_Motywy_Podejmowania_Przez_Rolnikow_Pozarolniczej_Dzialalnosci_2018.pdf 298,73 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back