Oznaczanie zawartości palmitynianu metylu w estrach metylowych kwasów tłuszczowych z wykorzystaniem spektroskopii bliskiej podczerwieni

Wojciech Golimowski , Damian Marcinkowski , Weronika Gracz , Ryszard Konieczny , Oskar Poczta , Mirosław Czechlowski , Paweł Krzaczek , Wiesław Piekarski

Abstract

Content of Me palmitate (1–5% by vol.) in fatty acid Me esters (made of pork fat) was detd. by near IR spectroscopy to develop an anal. model. The absorbance in a broad 1600–1900 nm range was recommended as a base for the model applicable in industrial anal.
Autor Wojciech Golimowski (IE / CHiTŻ / KAA)
Wojciech Golimowski
- Katedra Agroinżynierii i Analizy Jakości
, Damian Marcinkowski - [Instytut Technologiczno-Przyrodniczy (ITP)]
Damian Marcinkowski
-
- Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
, Weronika Gracz - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy (ITP)
Weronika Gracz
-
, Ryszard Konieczny (IE / CHiTŻ / KAA)
Ryszard Konieczny
- Katedra Agroinżynierii i Analizy Jakości
, Oskar Poczta - [Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (UPP)]
Oskar Poczta
-
- Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
, Mirosław Czechlowski - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (UPP)
Mirosław Czechlowski
-
, Paweł Krzaczek - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (UP)
Paweł Krzaczek
-
, Wiesław Piekarski - [Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (UP)]
Wiesław Piekarski
-
- Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Inne wersje tytułuDetermination of methyl palmitate content in fatty acid methyl esters by near infrared spectroscopy
Tytuł czasopisma/seriiPrzemysł Chemiczny, ISSN 0033-2496, e-ISSN 2449-9951, (A 15 pkt)
Rok wydania2017
Tom96
Nr12
Paginacja2522-2526
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Streszczenie w języku polskimOpisano budowę modeli kalibracyjnych metodą PLS (partial least squares regression), przeznaczonych do predykcji zawartości palmitynianu metylu w estrach metylowych tłuszczu wieprzowego, za pomocą spektrometru Vis-NIR. Dla badanych przypadków uzyskano współczynnik determinacji R2 > 0,990 dla stężeń palmitynianu metylu zmieniających się w zakresie 0–5% z krokiem zmienności 0,2% obj. oraz R2 > 0,895 dla stężeń 0–1% zmienianych co 0,05% obj. Modele kalibracyjne powstały we wszystkich przypadkach na podstawie widm absorbancji, a do obliczeń wykorzystano dane z dwóch zakresów długości fal wynoszących odpowiednio 1100–1250 oraz 1750–1900 nm. Uzyskane wyniki dowodzą, że metoda spektroskopowa umożliwia skuteczną detekcję stężeń palmitynianu metylu istotnych z punktu widzenia oceny jakości biopaliw. Wyniki badań posłużą do kalibracji czujników wykorzystywanych do oceny zgodności biopaliw z odpowiednią normą europejską.
DOIDOI:10.15199/62.2017.12.26
Językpl polski
Punktacja (całkowita)15
PunktacjaPunktacja MNiSW = 15.0, 03-02-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 15.0, 03-02-2019, ArticleFromJournal
Wskaźniki publikacji Impact Factor WoS: 2017 = 0.399 (2) - 2017=0.345 (5); Cytowania Scopus = 0
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót