Ocena zmian podatkowych w 2019 roku w aspekcie posiadania samochodu osobowego w działalności gospodarczej

Paulina Załęcka

Abstract

The article presents changes in tax law regarding automobiles used in companies. The changes taken into consideration are those that appeared in the beginning of 2019. The aim of the thesis is to comparatively analyse what are the outcomes of those changes and how they influence companies. The article focuses on the main changes in CIT and PIT concerning cost allocation of amortizaton, exploatation and also purchase and disposal of cars. Most new regulations are unfavorable for businessmen both in case of vehicles entered in fixed asset account and private cars used for business purposes.
Author Paulina Załęcka (WUEB)
Paulina Załęcka,,
- Wroclaw University of Economics and Business
Other language title versionsEvaluation of changes in tax law in 2019 in aspect of having a car in a company
Pages116-124
Publication size in sheets0.5
Book Biernacki Michał, Kowalak Robert (eds.): Rachunkowość, Debiuty Studenckie - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2020, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISBN 9788376957982, 182 p.
Biernacki_Kowalak_Rachunkowosc.pdf / No licence information (file archived - login or check accessibility on faculty)
Keywords in Polishsamochód osobowy, samochód w działalności, zmiany prawne, podatek dochodowy, zmiany podatkowe, leasing, amortyzacja, koszty eksploatacji
Keywords in Englishpassenger car, car in a company, law changes, income tax, tax changes, leasing, amortization, costs of exploatation
Abstract in PolishArtykuł prezentuje zmiany w prawie podatkowym – dotyczące samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej – które weszły w życie z początkiem 2019 roku. Celem opracowania jest sprawdzenie za pomocą analizy porównawczej, jakie skutki wywołują nowe regulacje prawne oraz jak wpływają one na przedsiębiorstwo. Artykuł opisuje najważniejsze zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych, jak również od osób fizycznych, które dotyczą m.in.: rozliczania kosztów amortyzacji, kosztów eksploatacji, a także nabycia i zbycia samochodów osobowych. Większość nowych regulacji prawnych okazuje się nieprzychylna dla przedsiębiorców – zarówno w przypadku pojazdów wprowadzonych do ewidencji środków trwałych, jak i samochodów prywatnych wykorzystywanych do celów służbowych.
Languagepl polski
File
Zalecka_Ocena_zmian_podatkowych_w_2019_roku_w_aspekcie_posiadania_samochodu.pdf 310,46 KB
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back