Zagrożenia zawodowe w przetwórstwie spożywczym i ich skutki

Szymon Dziuba , Aleksandra Zyska

Abstract

Sektor przemysłowy generuje dużą liczbę zagrożeń – zwłaszcza niebezpiecznych dla zdrowia i życia. Mimo, że w tym sektorze obserwuje się niewielki spadek liczby wypadków przy pracy, wciąż jest ona wysoka, a udział wypadków ciężkich i śmiertelnych niepokojący. W artykule przedstawiono identyfikację zagrożeń zawodowych. Dokonano analizy statystycznej wypadków przy pracy, zwłaszcza w przetwórstwie spożywczym, który odnotowuje od kilku lat największy udział wypadków przy pracy, w tym – co jest zjawiskiem niepokojącym – wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Na koniec artykułu przedstawiono propozycje działań prewencyjnych, które minimalizowałyby liczbę wypadków przy pracy w sektorze przetwórstwa spożywczego.
Author Szymon Dziuba (EaE / IES / DLaC)
Szymon Dziuba,,
- Department of Labor and Capital
, Aleksandra Zyska
Aleksandra Zyska,,
-
Pages16-24
Publication size in sheets0.5
Book Bylok Felicjan, Zadros Katarzyna (eds.): Bezpieczne środowisko pracy. Monografia wydana w ramach Światowego Dnia Bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w Pracy, 2017, Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji, ISBN 9788363978662, 145 p.
Keywords in Polishzagrożenie zawodowe, wypadek przy pracy, przemysł, przetwórstwo spożywcze, bezpieczeństwo pracy
Languagepl polski
File
Dziuba_Zyska_Zagrozenia_Zawodowe_W_Przetworstwie_Spozywczym.pdf 425,09 KB
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 02-07-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back