Wizualizacja jako narzędzie wspomagania raportowania niefinansowego

Beata Iwasieczko

Abstract

The purpose of this article is to indicate the possibility of using data visualization and non-financial information embodied in CSR, sustainable development, or integrated reports to improve the coherence of reporting information. Based on the analysis of literature on data visualization and methodology of non-financial statements, the method of visualization of non-financial information in the form of a graphical map of thought was proposed using the method of inference by the analogy and the deductive method. This form of visualization will improve the consistency of reporting (financial and non-financial) reporting and will increase the credibility of non-financial reporting
Author Beata Iwasieczko (MISaF / IR / KTRiAF)
Beata Iwasieczko,,
- Katedra Teorii Rachunkowości i Analizy Finansowej
Other language title versionsVisualization as a tool for non-financial reporting support
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2017
No11 [CD]
Pages121-131
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishraportowanie niefinansowe, wizualizacja danych i informacji, mapy pojęć
Keywords in Englishnon-financial reporting, data and information visualization, map of concepts
Abstract in PolishCelem artykułu jest wskazanie na możliwość wykorzystania metod wizualizacji danych i informacji niefinansowych, zawartych w raportach społecznej odpowiedzialności, zrównoważonego rozwoju lub zintegrowanych, dla zwiększenia spójności informacji sprawozdawczych. Na podstawie analizy literatury w zakresie wizualizacji danych i metodyki sporządzania sprawozdań niefinansowych, wykorzystując metody wnioskowania: przez analogię i dedukcyjną, zaproponowano metodę wizualizacji informacji niefinansowych w formie graficznej mapy myśli. Taka forma wizualizacji może: zwiększyć spójność informacji sprawozdawczych (finansowych i niefinansowych) oraz zwiększyć wiarygodność sprawozdań niefinansowych
URL http://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/mir_11_2017_cd.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back