Realizacja celów gospodarki odpadami komunalnymi - w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym - na przykładzie wybranych krajów

Agnieszka Ciechelska

Abstract

Municipal waste management systems in most of European countries must face new challenges and they must prepare for general modifications. Mature systems in developed countries are being modified only in order to enhance their effectiveness. However, in young countries like Poland, the systems have been developed in a way accordant with the sustainable development concept. Forced resources savings implemented into the circular economy may encourage changes of the systems, also in countries, which are already leaders. Municipal waste management becomes one of circular economy foundations since it may become a source of resources and limit acquisition of primary resources. To achieve this situation, the waste management must meet assumed goals of a circular economy. Goal of the paper is assessment whether these goals are being carried out in certain EU countries - in Slovenia and Germany (the “new” and the “old” leader) and in Poland (young system). Also, to compare, the average values in EU were analysed. Moreover in the paper it is analysed whether certain changes, like e.g. certain legal regulations or increase in payments, in particular systems of the municipal waste management, affected its results. Further directions of development, acc. to circular economy (principles), are recommended as well. Above assessment of performance of goals was based on analyses of statistical data concerning municipal waste management.
Author Agnieszka Ciechelska (ES / IE / DEE)
Agnieszka Ciechelska,,
- Department of Ecological Economics
Other language title versionsMunicipal Waste Management Goals in the Context of Circular Economy of Selected Countries
Pages42-57
Publication size in sheets0.75
Book Kluczycka Joanna, Głuc Krzysztof (eds.): W kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Perspektywa miast, 2017, Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISBN 978-83-89410-38-2, 165 p.
Abstract in PolishSystemy gospodarki odpadami komunalnymi w większości krajów europejskich stoją obecnie przed nowymi wyzwaniami i prawdopodobnie przed koniecznością znacznych zmian. Dojrzałe systemy krajów rozwiniętych poddawane są jedynie modyfikacjom, w celu poprawy ich efektywności. Natomiast młode, w krajach, takich jak Polska, są dopiero tworzone, w sposób zgodny ze zrównoważonym rozwojem. Wymuszona zasobooszczędność wdrażaną gospodarką o obiegu zamkniętym, może sprawić, że konieczne będą zmiany systemowe, nawet w krajach, które uważane są obecnie za liderów. Gospodarka odpadami komunalnymi staje się jednym z filarów gospodarki o obiegu zamkniętym, gdyż może okazać się źródłem zasobów, ograniczając tym samym pozyskiwanie zasobów pierwotnych. W tym celu, gospodarka odpadami musi być prowadzona w odpowiedni sposób tak, aby spełniała założone cele gospodarki o obiegu zamkniętym. Celem artykułu jest ocena czy i na ile cele te są realizowane w wybranych krajach UE – w Słowenii i Niemczech (jako „nowego” i „starego” lidera) oraz w Polsce (jako kraju młodego systemu) i porównana ze średnią w UE. Ponadto, w artykule zostanie przeanalizowane to, czy określone zmiany (np. regulacje prawne, czy podniesienie wysokości opłat) w poszczególnych systemach gospodarki odpadami komunalnymi, wpłynęły na jej wyniki oraz zarekomendowane zostaną dalsze kierunki ich rozwoju, zgodne z gospodarką o obiegu zamkniętym. Powyższa ocena realizacji celów została dokonana na podstawie analizy danych statystycznych dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi.
Languagepl polski
File
Ciechelska_Realizacja_celow_gospodarki_odpadami_komunalnymi.pdf 1,02 MB
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 16-01-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back