Wybrane teorie fizyczne w ujęciu ekonomii proekologicznej

Marcin Lebowski , Ewa Wójcik , Stanisław Woźny

Abstract

The article is the analysis of green economy definitio and green strategy implementation, which begins to the develop-ment of the green sector. The study relates to the context of econophysics. On its basis identified the green economy from the brown economy and described all stages that must be im-plemented to make the economy green. The greening strategy basis on renewable energy sources, and balance in consumption also on mutual intergenerational concern for natural resources. What is more, the transformation strategy to the green economy itself allows monitoring of the implementation process. Interna-tional organizations attempt to develop a set of indicators and strategies based not only on economic indicators but also envi-ronmental and social indicators. However, the existing indexes have little concern for such transformation. In this context, new econophysics models describing the green economy gains impor-tance, due to financing conductivity to support green entities
Author Marcin Lebowski - University of Wrocław (UWr)
Marcin Lebowski,,
-
, Ewa Wójcik (WUE)
Ewa Wójcik,,
- Wrocław University of Economics
, Stanisław Woźny (WUE)
Stanisław Woźny,,
- Wrocław University of Economics
Other language title versionsThe chosen physical theories in view of pro-ecological economy
Journal seriesRynek - Społeczeństwo - Kultura, ISSN 2300-5491, e-ISSN 2449-948X, (B 6 pkt)
Issue year2018
No4 (30)
Pages32-35
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishekonofizyka, zielona gospodarka, ekorozwój
Keywords in Englisheconophysics, green economy, ecodevelopment
Abstract in PolishW artykule przedstawiono analizę definicji zielonej gospodarki i strategię jej wdrażania, która wpływa na rozwój zielonego sektora. Przeprowadzoną analizę osadzono w kontekście ekonofizyki i zja-wisk przewodnictwa (finansowego). Na podstawie tak sformułowa-nej analizy odróżniono zieloną gospodarkę od brązowej gospodarki oraz przedstawiono etapy, które należy zrealizować, by zazielenić gospodarkę. Strategia zazieleniania oparta jest m.in. na: odnawial-nych źródłach energii, równowadze w konsumpcji i wzajemnej trosce międzypokoleniowej o zasoby środowiska naturalnego. Co więcej, sama strategia transformacji do zielonej gospodarki zakłada moni-toring procesu jej wdrażania. Organizacje międzynarodowe podjęły próbę opracowania zestawu wskaźników i strategii opartych nie tylko o indykatory gospodarcze, lecz również środowiskowe i spo-łeczne, ponieważ dotychczasowe wskaźniki w niewielkim stopniu dotyczą takiej transformacji. W tym kontekście na znaczeniu zysku-ją nowe modele ekonofizyczne opisujące ekonomię proekologiczną realizowaną przez odpowiednie finansowanie zielonych inwestycj
URL http://www.kwartalnikrsk.pl/assets/rsk-4-2018_lebowski-wojcik-wozny-wybrane-teorie-fizyczne-proekologia.pdf
Languagepl polski
File
Lebowski_Wojcik_Wozny_Wybrane_teorie_fizyczne_proekologia2018.pdf 416,56 KB
Score (nominal)6
ScoreMinisterial score = 6.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back