Wpływ ustanowienia G-SIIs na funkcjonowanie sektora ubezpieczeniowego – wybrane aspekty

Robert Kurek

Abstract

The study characterizes the initiative providing for the special supervision mode over the insurance firms creating systemic risk – G-SIIs and the selected aspects of this initiative potential impact on the insurance market. The discussed potential impact was presented in the system of positive and negative influence on supervision institutions and insurance firms. The conclusion emphasizes that the solutions dedicated to a small number of insurance companies can have an indirect impact on the global insurance market functioning
Author Robert Kurek (EMaT / DFaA)
Robert Kurek,,
- Department of Finance and Accounting
Other language title versionsThe Impact of G-SIIs Establishment on Insurance Sector Functioning – Selected Aspects
Journal seriesAnnales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, [Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia], ISSN 0459-9586, e-ISSN 2449-8513, (B 11 pkt)
Issue year2015
Vol49
No4
Pages319-326
Publication size in sheets0.4
Keywords in Polishubezpieczenia, nadzór, ryzyko systemowe
Keywords in Englishinsurance, supervisory authority, systemic risk
Abstract in PolishW opracowaniu została dokonana ogólna charakterystyka założeń inicjatywy przewidującej specjalny tryb nadzoru nad zakładami ubezpieczeń kreującymi ryzyko systemowe – G-SIIs oraz wybrane aspekty potencjalnego wpływu tej inicjatywy na rynek ubezpieczeniowy. Potencjalny wpływ został przedstawiony w układzie pozytywnego i negatywnego oddziaływania na instytucje nadzorujące i zakłady ubezpieczeń. W konkluzji należy podkreślić, że rozwiązania przewidziane dla niewielkiej liczby zakładów ubezpieczeń mogą pośrednio wpłynąć na funkcjonowanie globalnego rynku ubezpieczeniowego
DOIDOI:10.17951/h.2015.49.4.319
URL https://journals.umcs.pl/h/article/view/673
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa (CC-BY); after publication
File
Kurek_Wpływ_ustanowienia_G-SIIs.pdf 198,93 KB
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back