Efekty i niezamierzone skutki Europejskiego Systemu Handlu Emisjami

Grażyna Borys

Abstract

The purpose of the article is an attempt to provide a synthesis of the results of existing studies about the expected effects and adverse impacts of the European Union Emissions Trading Scheme in the first two phases of its implementation covering the period from 1st January 2005 till 31st December 2012. The expected effects of the system functioning include the achieved level of greenhouse gases reduction as well as higher innovativeness and investments in the EU ETS sector. The occurrence of windfall profits earned by some corporations in phase 2, caused e.g. by free allocation of allowances, was considered the highly undesirable effect.
Author Grażyna Borys (EMaT / DFaA)
Grażyna Borys,,
- Department of Finance and Accounting
Journal seriesStudia i Prace WNEiZ US, [Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania do 2015], ISSN 2450-7733, e-ISSN 2300-4096, (B 9 pkt)
Issue year2017
No47/2
Pages19-28
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishEU ETS, redukcja emisji gazów cieplarnianych, inwestycje, nadzwyczajne zyski
Keywords in EnglishEU ETS, reduction of greenhouse gas emissions, investments, windfall profits
Abstract in PolishCelem artykułu jest próba syntezy wyników dotychczasowych badań na temat oczekiwanych efektów i niepożądanych skutków Europejskiego Systemu Handlu Emisjami w pierwszych dwóch fazach jego wdrażania, obejmujących okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2012 roku. Do oczekiwanych efektów funkcjonowania systemu zaliczono osiągnięty poziom redukcji gazów cieplarnianych oraz wzrost innowacyjności i inwestycji w sektorze EU ETS. Za wysoce niepożądany skutek uznano wystąpienie w drugiej fazie zjawiska nadzwyczajnych zysków niektórych korporacji spowodowanego między innymi darmową alokacją uprawnień do emisji.
DOIDOI:10.18276/sip.2017.47/2-02
Languagepl polski
Score (nominal)9
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back