Kształtowanie się zjawisk społeczno-ekonomicznych na obszarach przygranicznych na obszarach Dolnego Śląska - nowe semiperyferie

Stanisław Korenik

Abstract

In present socio-economic space there is a growing phenomenon of polarization (on the one hand the increase in growth poles, on the other the appearance of the periphery). Periphery increase has negative influence and results in the marginalization of large areas and their population. This phenomenon can be noticed in the Polish space. It is connected with both different levels of development among regions but also with the growth of these phenomena inside the regions. Lower Silesia can be an example, where some areas of Polish- -Czech borderland display the features of periphery. That is why without taking activities connected with the cross-border cooperation, the activation of the region is not possible.
Author Stanisław Korenik (ES / DSEaLGA)
Stanisław Korenik,,
- Department of Spatial Economy and Local Government Administration
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 7 pkt)
Issue year2012
No253
Pages32-47
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishbieguny wzrostu, współpraca transgraniczna, peryferie
Keywords in Englishgrowth poles, cross-border cooperation, periphery
Abstract in PolishWe współczesnej przestrzeni społeczno-ekonomicznej coraz liczniejsze są zjawiska polaryzacji, z jednej strony bowiem pojawiają się bieguny wzrostu, a z drugiej peryferie, powodujące marginalizowanie znacznych obszarów oraz ich populacji. Zjawiska te w przestrzeni polskiej związane są nie tylko z różnicowaniem poziomu rozwoju poszczególnych regionów, ale także ich narastaniem wewnątrz regionów. Przykładem może być Dolny Śląsk, gdzie szczególnie obszary pogranicza polsko-czeskiego wykazują cechy peryferii. Dlatego bez podjęcia działań, szczególnie związanych ze współpracą transgraniczną, nie można myśleć o ich aktywizacji.
Languagepl polski
Score (nominal)7
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrWybrane problemy współpracy polsko-czeskiej. Gospodarka i infrastruktura
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back