Mentoring z perspektywy rozwoju kompetencji twórczych

Agata Pietroń-Pyszczek , Robert Golej

Abstract

The article discusses the problem of increasing the creative potential of employees as a challenge facing organizations. Organizations that are looking for sources of growth in their innovation. The article assumes that the growth of creative potential is the interest of the majority of professionally active people, because it increases their employability. The study identifies mentoring as a tool for developing creative competences. It also indicates the conditions that should be met in order for the relationship between the mentor and the protege to contribute to the achievement of the intended development goals. The article shows that the process of developing these specific competencies requires the selection of appropriate forms (variations) of mentoring.
Author Agata Pietroń-Pyszczek (EaE / IES / DLaC)
Agata Pietroń-Pyszczek,,
- Department of Labor and Capital
, Robert Golej (EaE / IES / DLaC)
Robert Golej,,
- Department of Labor and Capital
Journal seriesStudia i Prace WNEiZ US, [Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania do 2015], ISSN 2450-7733, e-ISSN 2300-4096, (B 9 pkt)
Issue year2018
Vol51
No2
Pages77-86
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmentor, kreatywność, potencjał ludzki, czynniki innowacyjności
Keywords in Englishmentor, creativity, human potential, innovation factors
Abstract in PolishArtykuł odnosi się do problemu zwiększania potencjału twórczego pracowników jako wyzwania stojącego przed organizacjami, które poszukują źródeł wzrostu swojej innowacyjności. Założono przy tym, że wzrost potencjału twórczego stanowi interes większości osób aktywnych zawodowo, ponieważ zwiększa ich zatrudnialność. W opracowaniu wskazano na mentoring jako narzędzie rozwijania kompetencji twórczych oraz warunki, jakie powinny być spełnione, by relacja między mentorem a protegowanym przyczyniła się do osiągnięcia zamierzonych celów rozwojowych. Wskazuje się tu, że proces rozwoju tych specyficznych kompetencji wymaga doboru odpowiednich form (odmian) mentoringu.
DOIDOI:10.18276/sip.2018.51/2-07
URL https://wnus.edu.pl/sip/pl/issue/924/article/15138/
Languagepl polski
File
Pietron-Pyszczek_Golej_Mentoring_z_perspektywy_rozwoju.pdf 562,72 KB
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 20-02-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 20-02-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back