Zarządzanie transgranicznym obszarem metropolitalnym na przykładzie Trinational Eurodistrict Basel

Natalia Konopińska

Abstract

In the European Union there is a qualitative change in the functioning of the borders that cease to be barriers and become a place of integration, as evidenced by the example of the cross-border metropolitan region Trinational Eurodistrict Basel. The aim of this article is to present the origin and process of development, as well as a detailed analysis of the organizational structure of the metropolitan region in question. These considerations are preceded by the characteristics of the cross-border metropolitan region of Trinational Eurodistrict Basel.
Author Natalia Konopińska (ES / DEPaERS)
Natalia Konopińska,,
- Department of Economic Policy and European Regional Studies
Other language title versionsGovernance in cross-border metropolitan region: the example of Trinational Eurodistrict Basel
Journal seriesEkonomia XXI Wieku, [Ekonomia], ISSN 2353-8929, e-ISSN 2449-9757, (B 11 pkt)
Issue year2017
No4 (16)
Pages176-189
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishobszar metropolitalny, struktura zarządzania
Keywords in Englishmetropolitan area, governance structure
Abstract in PolishW Unii Europejskiej następuje jakościowa zmiana funkcji granic, które przestają odgrywać rolę barier i stają się miejscami integracji, o czym najlepiej świadczy przykład transgranicznego metropolitalnego regionu Trinational Eurodistrict Basel (TEB). Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie procesu powstania i rozwoju, a także szczegółowa analiza struktury organizacyjnej omawianego regionu metropolitalnego. W rozwoju TEB wyróżniono kilka etapów: rozpoznawczy, instytucjonalizacji, pogłębienia współpracy oraz programowania. Strukturę organizacyjną badanego obszaru określono jako liniową, smukłą, jednowymiarową strukturę funkcjonalną. Na podstawie realizowanego na obszarze TEB projektu Regio S-Bahn Basel pokazano problemy występujące na francusko-niemiecko-szwajcarskim pograniczu. Opracowanie bazuje na analizie danych wtórnych (desk research), m.in. raportów analitycznych, danych statystycznych oraz źródeł internetowych.
DOIDOI:10.15611/e21.2017.4.13
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Konopinska_Zarzadzanie_transgranicznym_obszarem_metropolitalnym7.pdf 1,9 MB
Score (nominal)11
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back