Otoczenie fiskalne jako czynnik rozwoju biznesu i konkurencyjności gospodarki

Michał Sosnowski

Abstract

The article examines the impact of the fiscal environment on business development and increasing competitive advantage, both in individual companies and the economy as a whole. This issue is particularly challenging in the context of Poland’s membership in the European Union and the globalisation of economic processes. For this purpose, I have analysed and evaluated tax policy used by OECD countries, particularly the level of taxation, tax burden, tax wedge and the shadow economy. In my research I have sought to find a relationship between these values and the development of entrepreneurship and an economy’s competitiveness. The conclusion is that excessive tax burdens have a negative impact on activity by registered enterprises, may decrease the economy’s competitiveness and stimulate harmful activities from a social and economic point of view. In contrast, the experience of many OECD countries shows that reducing fiscal burden is a worthwhile measure to take.
Author Michał Sosnowski (EMaT / DEaEP)
Michał Sosnowski,,
- Department of Economics and Economic Policy
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1898-6447, (B 11 pkt)
Issue year2017
No1(961)
Pages85-101
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishpolityka fiskalna, opodatkowanie, fiskalizm, szara strefa, konkurencyjność
Keywords in Englishfiscal policy, taxation, fiscalism, shadow economy, competitiveness
Abstract in PolishW artykule poruszono problematykę wpływu otoczenia fiskalnego biznesu na rozwój i wzrost przewagi konkurencyjnej w skali zarówno poszczególnych przedsiębiorstw, jak i gospodarki jako całości. Zdaniem autora kwestia ta stanowi szczególne wyzwanie w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej i w dobie globalizacji procesów gospodarczych. W tym celu dokonano analizy i ewaluacji stosowanej przez kraje OECD polityki podatkowej w zakresie opodatkowania dochodów, a zwłaszcza poziomu opodatkowania, fiskalizmu, klina podatkowego i szarej strefy. W badaniach próbowano znaleźć związek pomiędzy tymi wielkościami a rozwojem przedsiębiorczości i konkurencyjności gospodarki. W konkluzji stwierdzono, że nadmierne obciążenia podatkowe mają negatywny wpływ na rejestrowaną działalność przedsiębiorstw, mogą obniżać poziom konkurencyjności gospodarki oraz stymulować do działań szkodliwych społecznie i gospodarczo, zaś doświadczenia wielu państw OECD wskazują, że warto redukować obciążenia fiskalne.
DOIDOI:10.15678/ZNUEK.2017.0961.0106
URL https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1133
Languagepl polski
File
Sosnowski_Otoczenie_fiskalne_jako_czynnik_rozwoju.pdf 300,59 KB
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back