Ubóstwo mieszkańców wsi w Chińskiej Republice Ludowej

Agnieszka Mikucka-Kowalczyk , Izabela Ścibiorska-Kowalczyk

Abstract

Policy of opening the People’s Republic of China to the world initiated by its leader, Deng Xiaoping, economic reforms and establishing socialism with Chinese specificity, all of ths resulted in the dynamic economic growth. In December, 1978, Deng proposed a new course on social and political development of the state on the 3rd Plenum of Central Committee of the People’s Republic of China and gave grounds for initiating the reformation schedule. China gradually, but also consequently, was changing the economic and social face of the state. Deng led China on tracks of changes for several years, opened the state to the world, gradually stimulating subsequent regions and cities. Within twenty years, China made progress, which many countries were working for during the half of the century. Adapted development model enabled transformation of poor economy in agricultural state (80% of people) into the second economic power of the world, whereas over 400 million people escaped from the poverty and conditions of living were bettered for the majority of the society According to the above, we should get closer insight into the way in which the People’s Republic of China limited the poverty of rural areas inhabitants
Author Agnieszka Mikucka-Kowalczyk (ES / DMaIE)
Agnieszka Mikucka-Kowalczyk,,
- Department of Microeconomics and Institutional Economics
, Izabela Ścibiorska-Kowalczyk (ES / DMaIE)
Izabela Ścibiorska-Kowalczyk,,
- Department of Microeconomics and Institutional Economics
Other language title versionsPoverty of Inhabitants of Rural Areas in the People’s Republic of China
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No492
Pages49-59
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishubóstwo, reformy, Chiny
Keywords in Englishpoverty, reforms, China
Abstract in PolishPolityka otwarcia Chińskiej Republiki Ludowej na świat, zainicjonowana przez przywódcę Deng Xiaopinga, reformy gospodarcze oraz tworzenie socjalizmu o chińskiej specyfice, przyniosły w efekcie dynamiczny wzrost gospodarczy. Przedstawiony przez Denga na III Plenum KC KPCh w grudniu 1978 r. nowy kurs w społeczno-politycznym rozwoju kraju stworzył podstawę do zainicjowania programu reform. Chiny stopniowo, aczkolwiek konsekwentnie zaczęły zmieniać gospodarcze i społeczne oblicze. Deng przez szereg lat prowadził kraj drogą zmian, otwierając go na świat, aktywizując stopniowo kolejne regiony i miasta. W ciągu dwudziestu pięciu lat Chiny osiągnęły postęp, na jaki wiele krajów pracowało pół wieku. Przyjęty przez nie model rozwoju pozwolił na transformację gospodarki biednego kraju rolniczego (80% ludności) w drugą potęgę gospodarczą świata, przy czym ponad 400 mln osób wydobyło się z biedy i dla większości społeczeństwa warunki życia znacznie się poprawiły. Wobec powyższego należy przyjrzeć się drodze, jaką przeszła Chińska Republika Ludowa, aby ograniczyć ubóstwo mieszkańców wsi.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.492.05
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/44015
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Mikucka_Kowalczyk_Sciborska_Kowalczyk_Ubostwo_mieszkancow_wsi_w_chinskiej.pdf 474,68 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back