Racjonalność wyborów inwestycyjnych na gruncie finansów behawioralnych

Dagmara Dyrda

Abstract

In recent years, with the growth rate of development of the various sub-disciplines of finance science, assumptions underlying its basis begin to transform and develop. The decline of the twentieth century clearly resulted in a focus on achievements in the field of psychology and its relationship with the finances. Behavioral finance, which have evolved on the basis of these changes, focus on the people, on their emotions and feelings. The author wishes to make a presentation of a non-economic phenomena, that are usually overlooked, and are important determinants of financial decisions. They confirm that the previous look at the fundamentals of economic decisions do not take into account the essential factors that have an impact on them. The author would like to present an overview of the definition of behavioral finance, the relationship between economic rationality and economic decisions, and analyze the behavior of investors on the basis of behavioral finance, which is based on contemporary literature
Author Dagmara Dyrda (EMaT)
Dagmara Dyrda,,
- Faculty of Economics, Management and Tourism
Pages140-150
Publication size in sheets0.5
Book Dyrda Dagmara, Szymański Emil Mariusz (eds.): Nurty badawcze w ekonomii [CD-ROM], 2015, GSP, ISBN 9788393844630, 280 p.
Keywords in Polishfinanse behawioralne, wybory inwestycyjne, racjonalność
Keywords in Englishbehavioral finance, investment choices, rationality
Abstract in PolishW ostatnich latach, wraz z tempem wzrostu rozwoju poszczególnych subdyscyplin nauki finansów, przekształceniom i rozwojowi zaczęły ulegać założenia leżące u jej podstaw. Schyłek XX wieku wyraźnie zaowocował zwróceniem uwagi na osiągnięcia w dziedzinie psychologii i jej związki z finansami. Finanse behawioralne, które wyewoluowały na gruncie owych zmian zwracają się bowiem do podmiotów faktycznie kierujących procesami na rynkach – do ludzi, do ich emocji i uczuć. Autorka pragnie dokonać prezentacji zjawisk o charakterze pozaekonomicznym, które najczęściej są niedostrzegane, a stanowią istotne uwarunkowania decyzji finansowych. Potwierdzają one, iż dotychczasowe spojrzenie na podstawy podejmowanych decyzji gospodarczych nie uwzględnia zasadniczych czynników, które mają na nie wpływ. Autorka pragnie zaprezentować przegląd definicji finansów behawioralnych, związków między racjonalnością ekonomiczną a decyzjami gospodarczymi, oraz dokonać analizy zachowań inwestorów na gruncie finansów behawioralnych, opartej na współczesnej literaturze.
Languagepl polski
Score (nominal)4
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back