Ustawowy wskaźnik zatrudnienia a sytuacja sektora zakładów pracy chronionej

Andrzej Koza

Abstract

This article concerns the changes on the labor market of people with disabilities and a situation of the sheltered workshops in the context of changes of the low employment ratios determining the status of the sheltered workshops. In 2011-2016, the most recent law proved to be unfavorable for over 600 of these types of employers who resigned or lost their status in 2011-2012. In addition, in the following years, the interest of employers to apply for such status has considerably reduced.
Author Andrzej Koza (EMaT / DFaA)
Andrzej Koza,,
- Department of Finance and Accounting
Other language title versionsStatutory ratio of employment vs. a situation of the sector of sheltered workshops
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No489
Pages160-170
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzakłady pracy chronionej, wskaźnik zatrudnienia, osoby niepełnosprawne
Keywords in Englishsheltered workshops, employment rate, disabled people
Abstract in PolishNiniejszy artykuł dotyczy zmian zachodzących na rynku pracy osób niepełnosprawnych i sytuacji sektora zakładów pracy chronionej na tym rynku w kontekście zmian ustawowych wskaźników zatrudnienia, warunkujących uzyskanie bądź utrzymanie statusu zakładu pracy chronionej. W latach 2011-2016 dokonały się najistotniejsze zmiany ustawowe regulujące minimalny wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, warunkujący posiadanie lub nadanie pracodawcy statusu zakładu pracy chronionej. Powodowało to konieczność podwyższenia odsetka osób niepełnosprawnych w stosunku do ogółu załogi z 40% do 50%, a osób niepełnosprawnych znacznie z 10% do 20%. Zmiany te okazały się na tyle niekorzystne, że ponad 600 tego typu pracodawców w latach 2011-2012 zrezygnowało lub utraciło status zpch. Dodatkowo w kolejnych latach wyraźnie zmniejszyło się zainteresowanie pracodawców ubieganiem się o przyznanie takiego statusu.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.489.14
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/43838
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Koza_Ustawowy_wskaznik_zatrudnienia_a_sytuacja.pdf 533,9 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back