W kierunku smart city - perspektywy polskie i światowe

Iwona Chomiak-Orsa , Paulina Szurant

Abstract

The concept of the Smart City becomes a reality the functioning of modern cities. The deployment of modern information and communication technologies in key urban processes is a response to the increasing needs of the monitoring, surveillance, control and management of modern cellular processes in cities. The purpose of this article is to indicate, on selected examples of implemented projects in Poland and all over the world, which constitute the foundations for the implementation of intelligent solutions in the process. The article discusses the selected projects implementation the concept of Smart City on the background of the concept of sustainable urban development, which is the concept has been circled in the Lisbon strategy. A selection of examples referred to in the article was made on the basis of published in the Polish media and world rankings, „smart cities”.
Author Iwona Chomiak-Orsa (MISaF / IBI / KZW)
Iwona Chomiak-Orsa,,
- Katedra Zarządzania Wiedzą
, Paulina Szurant (WUE)
Paulina Szurant,,
- Wroclaw University of Economics
Other language title versionsIn the Smart City direction - the world and polish perspective
Journal seriesInformatyka Ekonomiczna, ISSN 1507-3858, e-ISSN 2450-0003, (B 12 pkt)
Issue year2015
No3(37)
Pages38-47
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishsmart city, zrównoważony rozwój, ICT, inteligentne rozwiązania miejskie
Keywords in EnglishSmart City, sustainable development, Information-Communication Technology
Abstract in PolishW ostatnich latach koncepcja smart city staje się rzeczywistością funkcjonowania nowoczesnych miast. Wdrażanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w kluczowych procesach miejskich jest odpowiedzią na wzrastające potrzeby związane z monitorowaniem, nadzorowaniem, kontrolowaniem oraz zarządzaniem współczesnymi procesami zachodzącymi w miastach. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie na wybrane przykłady wdrażanych w Polsce i na świecie projektów, które stanowią podstawy do implementacji inteligentnych rozwiązań w procesach miejskich. Artykuł omawia wybrane projekty wdrażania koncepcji smart city na tle koncepcji zrównoważonego rozwoju miast, która to koncepcja została zakreślona w Strategii lizbońskiej. Wybór przykładów wskazanych w artykule dokonany został na podstawie publikowanych w mediach polskich i światowych rankingów tzw. inteligentnych miast
DOIDOI:10.15611/ie.2015.3.03
URL http://direct.dbc.wroc.pl/publication/36047
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Chomiak_Orsa_Szurant_W_kierunku_smart_city_perspektywy.pdf 507,55 KB
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back