Regionalna strategia logistyczna państw bloku ASEAN – próba konceptualizacji

Jakub Marcinkowski

Abstract

The main goal of this article is to conceptualize the essence of progressive approach to logistics sector modernization which is a fundamental aspect of regional logistics strategy in ASEAN States. The autor distinguishes pillars of regional integration on the basis of statistical methods and documents analysis. The summary represents the concept of regional logistics strategy as well as syntetic ways according to logistics activities harmonization. The focus is connected with indexes directly and indirectly associated with trade and logistics activity including implications that may result in logistics strategy.
Author Jakub Marcinkowski (EMaT)
Jakub Marcinkowski,,
- Faculty of Economics, Management and Tourism
Other language title versionsRegional logistics strategy in ASEAN States – conceptualization
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2018
No505
Pages216-231
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishlogistyka, strategia logistyczna, ASEAN, integracja
Keywords in Englishlogistics, logistics strategy, ASEAN, integration
Abstract in PolishCelem niniejszego artykułu jest próba konceptualizacji istoty progresywnego podejścia do modernizacji sektora logistycznego, które jest fundamentem regionalnej strategii logistycznej bloku państw ASEAN. Wykorzystując metody statystyczne oraz analizę dokumentacji, wyróżniono filary procesu integracji regionalnej stanowiące o jej efektywności. Podsumowaniem zaprezentowanych rozważań i wyliczeń jest koncepcja regionalnej strategii logistycznej oraz syntetyczne wskazówki dotyczące harmonizacji działań logistycznych. Uwaga skupiona jest głównie na miernikach bezpośrednio lub pośrednio związanych z handlem oraz działalnością logistyczną, z uwzględnieniem implikacji, jakie mogą spowodować wobec stosowanej strategii logistycznej.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.505.17
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/53942
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Marcinkowski_regionalna_strategia_logistyczna_panstw_bloku.pdf 726,13 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back