Substancje bioaktywne w produktach funkcjonalnych i ich rola w żywieniu człowieka

Remigiusz Olędzki , Aleksandra Hristova

Abstract

The type of consumed food and the way of feeding have a significant impact on the psychophysical development and the functioning of human body. The results of scientific research indicate that many non-nutrient components found in natural plant and animal raw materials have a significant impact on many processes occurring in the human body. Proper course of these processes is a necessary condition of optimal physical and mental health. The results of clinical observations confirm that there is a clear relationship between the type of consumed food and the risk of the development of civilization diseases. The results of scientific research show that properly selected functional food products can play an important role in the proper functioning of the body and prevention of the diet-related diseases. The aim of the article is to present the information on properties and potential applications of bioactive components in the functional foods production. This article also presents the role of functional food in human nutrition.
Author Remigiusz Olędzki (EaE / IChaFT / DBaFA)
Remigiusz Olędzki,,
- Department of Biotechnology and Food Analysis
, Aleksandra Hristova
Aleksandra Hristova,,
-
Other language title versionsBioactive components in functional products and their role in human
Journal seriesNauki Inżynierskie i Technologie, ISSN 2080-5985, e-ISSN 2449-9773, (B 6 pkt)
Issue year2017
No1 (24)
Pages40-61
Publication size in sheets1.05
Keywords in Polishżywność funkcjonalna, związki bioaktywne, drobnoustroje probiotyczne, dodatki do żywności
Keywords in Englishfunctional food, bioactive compounds, probiotic microorganisms, food additives
Abstract in PolishRodzaj spożywanej żywności oraz sposób odżywiania mają istotny wpływ na rozwój psychofizyczny oraz funkcjonowanie organizmu człowieka. Rezultaty prowadzonych na świecie badań naukowych wskazują, że wiele nieodżywczych składników występujących w surowcach roślinnych i zwierzęcych ma istotny wpływ na szereg procesów zachodzących w organizmie człowieka, których prawidłowy przebieg jest niezbędnym warunkiem zachowania optymalnego stanu zdrowia. Wyniki obserwacji klinicznych potwierdzają wyraźny związek między spożywaniem określonego rodzaju pokarmów a ryzykiem występowania schorzeń cywilizacyjnych. Jak pokazują wyniki badań, odpowiednio dobrane do standardowo stosowanej diety żywnościowe produkty funkcjonalne mogą odgrywać istotną rolę w zakresie prawidłowego funkcjonowania organizmu. Celem niniejszej pracy jest przybliżenie informacji na temat właściwości i potencjalnych zastosowań składników bioaktywnych w produkcji funkcjonalnych produktów żywnościowych oraz ich roli w żywieniu człowieka.
DOIDOI:10.15611/nit.2017.1.03
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Oledzki_Hristova_Skladniki_bioaktywne_w_produktach_funkcjonalnych.pdf 367,75 KB
Score (nominal)6
ScoreMinisterial score = 6.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back