Identyfikacja gospodarczych, społecznych i środowiskowych oddziaływań rozwoju technologii energetyki niskoemisyjnej w Polsce

Magdalena Ligus

Abstract

The purpose of this study is to identify and assess the relevance of economic, social and environmental impacts of low-emission energy technologies in the context of their impact on social well-being within the meaning of the sustainable development paradigm. The Delphi method was used as a heuristic method.
Author Magdalena Ligus (MISaF / IZF / KFP)
Magdalena Ligus,,
- Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Finansów Publicznych
Journal seriesStudia i Prace WNEiZ US, [Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania do 2015], ISSN 2450-7733, e-ISSN 2300-4096, (B 9 pkt)
Issue year2017
No47/2
Pages89-98
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishodnawialne źródła energii, energetyka jądrowa, metoda delficka, rozwój zrównoważony
Keywords in Englishrenewable energy, nuclear energy, Delphi method, sustainable development
Abstract in PolishArtykuł stanowi próbę identyfikacji i oceny istotności oddziaływań w sferze gospodarczej, społecznej i środowiskowej technologii energetyki niskoemisyjnej w kontekście ich wpływu na dobrobyt społeczny w rozumieniu paradygmatu rozwoju zrównoważonego. W pracy zastosowano metodę delficką, zaliczaną do metod heurystycznych.
DOIDOI:10.18276/SIP.2017.47/2-08
URL https://wnus.edu.pl/sip/pl/issue/556/article/8752/
Languagepl polski
File
Ligus_Identyfikacja_ gospodarczych_ społecznych2017.pdf 424,65 KB
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back