Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego miasta w nowych uwarunkowaniach gospodarki światowej

Dorota Rynio

Abstract

Given the current conditions of the worldwide economy, strategic city management is a complex activity, the essence of which is quick reaction to changing situations where the main processes of the world economy intersect. Cities face numerous challenges across many branches, but the most essential of them concern investment, innovation, creativity and competitiveness. Balanced development remains a general goal, but the structure and grading of detailed goals is changing for cities. The inhabitants of a city are involved in developing its strategy and the effect of its activity is city building fitted to inhabitants’ needs and boosting their quality of life. The goal of the article is to indicate determinants of the world economy which ultimately determine changes in the strategic planning of cities’ socio-economic development and their priorities. The research methods used include analysis of the literature, deduction, cognitive research and cause-and-effect analysis.
Author Dorota Rynio (ES / DSEaLGA)
Dorota Rynio,,
- Department of Spatial Economy and Local Government Administration
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1898-6447, (B 11 pkt)
Issue year2017
No1(961)
Pages53-66
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishmiasto, partycypacja, strategia rozwoju, globalizacja, integracja, regionalizacja
Keywords in Englishcity, participation, development strategy, globalisation, integration, regionalisation
Abstract in PolishZarządzanie strategiczne miastem we współczesnych warunkach światowej gospodarki to działanie złożone, którego istotą jest szybkie reagowanie na zmiany. Wyzwania stojące przed miastami dotyczą wielu obszarów, najistotniejsze z nich związane są z inwestycjami, innowacjami, kreatywnością i konkurencyjnością. Zrównoważony rozwój pozostaje generalnym celem miasta, zmienia się jednak struktura i hierarchia celów szczegółowych. W pracach nad strategią rozwoju miasta bierze udział społeczeństwo, czego efektem ma być tworzenie miasta dopasowanego do potrzeb mieszkańców i oddziaływanie na wzrost jakości ich życia. Celem artykułu jest wskazanie uwarunkowań współczesnej gospodarki determinujących zmiany w podejściu do planowania strategicznego rozwoju społeczno-gospodarczego miast i ich priorytetów.
DOIDOI:10.15678/ZNUEK.2017.0961.0104
URL https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1164
Languagepl polski
File
Rynio_Strategia_rozwoju_spoleczno-gospodarczego_miasta.pdf 263,3 KB
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back