Knowledge-creativity-innovation-entrepreneurship as the determinants of development

Franciszek Mroczko , Aneta Sempiak

Abstract

In accordance with the assumed goal the article presents key concepts as determinants indispensable in development processes. Four categories have been taken into consideration: knowledge, creativity, innovation and entrepreneurship. Certainly, there is no doubt so that economic development to be observed, it is necessary to acquire and enrich new knowledge, creative attitude of both employees (in the individual dimension) and entire teams, innovation of the organization understood as the ability to create and implement innovation as well as entrepreneurship playing a fundamental role in contemporary economy. All these links are essential in the development process and it is impossible to omit any of them. Attention was also paid to the culture and pro-innovative climate as well as the need to shape motivated teams which are a necessary attribute of innovation.
Author Franciszek Mroczko
Franciszek Mroczko,,
-
, Aneta Sempiak (EMaT)
Aneta Sempiak,,
- Faculty of Economics, Management and Tourism
Journal seriesPrace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, ISSN 2450-3878, (B 6 pkt)
Issue year2018
Vol45
No1
Pages43-63
Publication size in sheets1
Abstract in PolishZgodnie z przyjętym celem, w artykule zostały przedstawione kluczowe pojęcia, jako determinanty nieodzowne w procesach rozwoju. Zwrócono uwagę na cztery kategorie: wiedzę, kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość. Zapewne nie ulega już wątpliwości, że ażeby wystąpił rozwój gospodarczy, niezbędne jest zdobycie i wzbogacanie nowej wiedzy, kreatywna postawa zarówno pracowników (w wymiarze indywidualnym) oraz całych zespołów, innowacyjność organizacji rozumiana, jako zdolność do kreowania i wdrażania innowacji jak i przedsiębiorczość odgrywająca fundamentalną rolę we współczesnej gospodarce. Wszystkie te ogniwa są kluczowe w procesie rozwoju i nie jest możliwie pominięcie któregokolwiek z nich. Zwrócono także uwagę na kulturę i klimat proinnowacyjny oraz potrzebę ukształtowania zmotywowanych zespołów, które stanowią konieczny atrybut innowacyjności.
URL http://www.pracenaukowe.wwszip.pl/prace/prace-naukowe-45.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)6
ScoreMinisterial score = 6.0, 26-11-2018, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, 26-11-2018, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back