Kaizen costing – nowoczesna metoda zarządzania kosztami

Rafał Stabla

Abstract

This article deals with the kaizen costing method, presenting the essence of this concept and its impact on the management of a modern enterprise. To this end, an analysis of the literature on the subject was used. Additionally, the conducted considerations were justified by real data from the automotive industry and a numerical example. This illustrates the functioning of kaizen costing in practice. Advantages and disadvantages of the discussed technique were also presented, using logical inference.
Author Rafał Stabla (WUEB)
Rafał Stabla,,
- Wroclaw University of Economics and Business
Other language title versionsKaizen costing – a modern cost management method
Pages43-49
Publication size in sheets0.5
Book Biernacki Michał, Kowalak Robert (eds.): Rachunkowość, Debiuty Studenckie - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2020, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISBN 9788376957982, 182 p.
Biernacki_Kowalak_Rachunkowosc.pdf / No licence information (file archived - login or check accessibility on faculty)
Keywords in Polishkaizen costing, redukcja kosztów, system motywacyjny, ciągłe doskonalenie
Keywords in Englishkaizen costing, cost reduction, motivation system, continuous improvement
Abstract in PolishNiniejszy artykuł dotyczy metody kaizen costing. Zaprezentowano istotę tej koncepcji oraz jej wpływ na zarządzanie nowoczesnym przedsiębiorstwem. W tym celu zastosowano analizę literatury przedmiotu. Dodatkowo prowadzone rozważania uzasadniono rzeczywistymi danymi z branży motoryzacyjnej oraz przykładem liczbowym. Obrazuje to funkcjonowanie kaizen costing w praktyce. Przedstawiono również zalety i wady omawianej techniki, posługując się wnioskowaniem logicznym.
Languagepl polski
File
Stabla_Kaizen_costing_-_nowoczesna_metoda_zarzadzania_kosztami.pdf 323,2 KB
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back