Global Talent Management in the Context of Expatriation

Sylwia Przytuła

Abstract

This study deals with issues of global talent management. Its content presents the challenges facing international corporations due to lack of talents as well as the growing interest of corporations in this pool of employees. The purpose of this article is to show the interdependence of both phenomena—i.e. global talent management (GTM) and assigned expatriation. The key assumption is to connect successive stages of expatriation (i.e. preparation, foreign stay, repatriation) with the talent management cycle (acquiring talents and their deployment, development, and retention) and indicating specific personnel actions improving the management of international talents. It should be emphasized that in this study talent management refers to employees of international corporations. There are no issues related to “talents” in other entities and organizations.
Author Sylwia Przytuła (MISaF / IOaM / KZK)
Sylwia Przytuła,,
- Katedra Zarządzania Kadrami
Other language title versionsGlobalne zarządzanie talentami w kontekście ekspatriacji
Journal seriesZarządzanie Zasobami Ludzkimi, ISSN 1641-0874, [1641-0882], (B 13 pkt)
Issue year2018
No6 (125)
Pages29-49
Publication size in sheets1
Keywords in Englishglobal talent management, expatriation, mobility, foreign assignments
Abstract in PolishNiniejsze opracowanie traktuje o problematyce globalnego zarządzania talentami. W treści przedstawiono wyzwania stawiane międzynarodowym korporacjom w związku z niedoborem talentów, a także rosnącym zainteresowaniem korporacji tą pulą pracowników. Celem tego artykułu jest zaprezentowanie współzależności obu zjawisk, tj. globalnego zarządzania talentami (GTM) i ekspatriacji tradycyjnej. Kluczowym założeniem jest powiązanie kolejnych etapów ekspatriacji (tj. preparacji, pobytu zagranicznego, repatriacji) z cyklem zarządzania talentami (pozyskaniem talentów, ich rozmieszczeniem, rozwojem oraz zatrzymaniem) i wskazaniem konkretnych działań personalnych usprawniających zarządzanie międzynarodowymi talentami. Należy podkreślić, iż w tym opracowaniu zarządzanie talentami odnosi się do pracowników korporacji międzynarodowych, nie podejmowane są kwestie związane z „talentami” w innych podmiotach i organizacjach.
URL https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.desklight-d685858c-468e-4241-979d-bc883ad9df6c
Languageen angielski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back