Global Talent Management in the Context of Expatriation

Sylwia Przytuła

Abstract

This study deals with issues of global talent management. Its content presents the challenges facing international corporations due to lack of talents as well as the growing interest of corporations in this pool of employees. The purpose of this article is to show the interdependence of both phenomena—i.e. global talent management (GTM) and assigned expatriation. The key assumption is to connect successive stages of expatriation (i.e. preparation, foreign stay, repatriation) with the talent management cycle (acquiring talents and their deployment, development, and retention) and indicating specific personnel actions improving the management of international talents. It should be emphasized that in this study talent management refers to employees of international corporations. There are no issues related to “talents” in other entities and organizations.
Autor Sylwia Przytuła (ZIF / IOZ / KZK)
Sylwia Przytuła
- Katedra Zarządzania Kadrami
Inne wersje tytułuGlobalne zarządzanie talentami w kontekście ekspatriacji
Tytuł czasopisma/seriiZarządzanie Zasobami Ludzkimi, ISSN 1641-0874, [1641-0882], (B 13 pkt)
Rok wydania2018
Nr6 (125)
Paginacja29-49
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych1
Słowa kluczowe w języku angielskimglobal talent management, expatriation, mobility, foreign assignments
Streszczenie w języku polskimNiniejsze opracowanie traktuje o problematyce globalnego zarządzania talentami. W treści przedstawiono wyzwania stawiane międzynarodowym korporacjom w związku z niedoborem talentów, a także rosnącym zainteresowaniem korporacji tą pulą pracowników. Celem tego artykułu jest zaprezentowanie współzależności obu zjawisk, tj. globalnego zarządzania talentami (GTM) i ekspatriacji tradycyjnej. Kluczowym założeniem jest powiązanie kolejnych etapów ekspatriacji (tj. preparacji, pobytu zagranicznego, repatriacji) z cyklem zarządzania talentami (pozyskaniem talentów, ich rozmieszczeniem, rozwojem oraz zatrzymaniem) i wskazaniem konkretnych działań personalnych usprawniających zarządzanie międzynarodowymi talentami. Należy podkreślić, iż w tym opracowaniu zarządzanie talentami odnosi się do pracowników korporacji międzynarodowych, nie podejmowane są kwestie związane z „talentami” w innych podmiotach i organizacjach.
URL https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.desklight-d685858c-468e-4241-979d-bc883ad9df6c
Języken angielski
Punktacja (całkowita)13
Żródło punktacjijournalList
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót