Diagnosis of the Travel and Tourism Competitiveness Index Methodology on the Example of Poland’s Position on the Tourist Market

Małgorzata Januszewska , Daria Jaremen , Elżbieta Nawrocka

Abstract

The purpose of the article is to assess Poland’s position on the international tourist market taking a comparative approach, in the light of the Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) developed by the World Economic Forum (WEF), and also critical analysis of the TTCI methodology used in the years 2009–2016. The countries (Czech Republic, Slovak Republic, Hungary, Lithuania, Latvia and Estonia) indicated by the Polish Tourism Organization as the most important competitors were selected for the comparative analysis of Poland’s position on the tourist market. The research proved that in the analyzed period the position of Polish tourism against the background of competitors is growing as a result of the significant improvement of the Travel & Tourism regulatory framework and infrastructure. The WEF methodology is not yet perfect due to the selection and number of respondents, whereas the modification of competition factors, consistent with the evolution of theoretical concepts and also keeping up with the progress in business practice, deserves a positive assessment.
Author Małgorzata Januszewska (EMaT / DMaTM)
Małgorzata Januszewska,,
- Department of Marketing and Tourism Management
, Daria Jaremen (EMaT / DMaTM)
Daria Jaremen,,
- Department of Marketing and Tourism Management
, Elżbieta Nawrocka (EMaT / DMaTM)
Elżbieta Nawrocka,,
- Department of Marketing and Tourism Management
Other language title versionsAnaliza metodologii budowy Indeksu Konkurencyjności turystycznej na przykładzie pozycji Polski na rynku turystycznym
Journal seriesBarometr Regionalny, ISSN 1644-9398, (B 14 pkt)
Issue year2018
Vol16
No3
Pages19-25
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishkonkurencyjność, turystyka, indeks konkurencyjności turystycznej
Keywords in Englishcompetitiveness, tourism, travel and tourism competitiveness index
Abstract in PolishCelem artykułu jest ocena pozycji Polski na międzynarodowym rynku turystycznym w ujęciu komparatywnym, w świetle Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) opracowanego przez World Economic Forum (WEF), a także krytyczna analiza metodyki TTCI stosowanej w latach 2009–2016. Do analizy porównawczej pozycji na rynku turystycznym wybrano kraje: Czechy, Słowacja, Wegry, Litwa, Łotwa i Estonia, wskazane przez Polską Organizację Turystyczną jako najważniejszych konkurentów Polski. Badania dowiodły, że w analizowanym okresie pozycja polskiej turystyki na tle konkurentów rośnie dzięki znacznej poprawie ram regulacyjnych i infrastruktury w sektorze podróży i turystyki. Metodologia WEF nie jest jeszcze doskonała z uwagi na dobór i liczebność respondentów, natomiast na pozytywną ocenę zasługuje modyfikacja czynników konkurencyjności, zgodna z ewolucją koncepcji teoretycznych i nadążająca za postępem w praktyce gospodarczej.
URL http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br53_02januszewska.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back