Wizerunek Airbnb kreowany online

Daria Jaremen , Elżbieta Nawrocka

Abstract

The purpose of the article is an attempt to identify the activities focused on creating an online image through a platform used as an intermediary in the exchange of Airbnb accommodation services. For this purpose the method of qualitative content analysis (including elements of quantitative analysis) was applied, whereas a description was the technique used in the analysis. The image oriented activities of Airbnb were compared with those of its major rival, i.e. HomeAway platform. The research results indicate that Airbnb creates itself as the competitor of the largest hotel groups, the sector leader and social media entity taking care of social and natural environment, offering fair value of its services against their quality, friendly and functional for its users. Despite the fact that the applied method presents certain limitations, the obtained results still remain useful and can be taken advantage of in the process of an organization image management
Author Daria Jaremen (EMaT / DMaTM)
Daria Jaremen,,
- Department of Marketing and Tourism Management
, Elżbieta Nawrocka (EMaT / DMaTM)
Elżbieta Nawrocka,,
- Department of Marketing and Tourism Management
Other language title versionsThe image of Airbnb created online
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2017
No473
Pages274-285
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishwizerunek organizacji, sharing economy, ICT
Keywords in Englishimage of an organization, sharing economy, ICT.
Abstract in PolishCelem artykułu jest próba identyfikacji działań zorientowanych na kształtowanie wizerunku online przez platformę pośredniczącą w wymianie usług noclegowych Airbnb. Do ich rozpoznania zastosowano metodę jakościowej analizy treści (z elementami analizy ilościowej), a techniką analizy był opis. Działania wizerunkowe Airbnb porównano z działaniami jej najważniejszego rywala, tj. platformy HomeAway. Wyniki badań wskazują, że Airbnb kreuje się na konkurenta największych grup hotelowych, lidera branży i podmiot social media, dbający o środowisko społeczne i przyrodnicze, rzetelnie wyceniający swoją ofertę w stosunku do jej jakości, przyjazny i funkcjonalny dla użytkowników. Pomimo że zastosowana metoda ma swoje ograniczenia, to jednak uzyskane wyniki charakteryzują się użytecznością i mogą zostać wykorzystane w procesie zarządzania wizerunkiem organizacji
DOIDOI:10.15611/pn.2017.473.25
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/41577
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Jaremen_Nawrocka_Wizerunek_airbnb_kreowany_online.pdf 583,74 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Citation count*2 (2019-07-05)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back