Wyznaczenie efektu ekologicznego wiatrowego aeratora pulweryzacyjnego wody w warunkach Jeziora Rudnickiego Wielkiego

Ryszard Konieczny

Abstract

The aim of this article is to present the method of determination of ecological effect for the planned investment on the water wind-driven pulverizing aerator, consistent with the concept of Podaidłowski, on Rudnickie Wielkie lake in Grudziądz. Ecological effect is expressed in the cost of electicity (zł∙kWh-1) from the conventional source and environmental benefits using Savonius wind turbine with a vertical axis of rotation intend conventional energy sources. The calculations were performed using the energy daily date of water wind-driven pulverizing aerator obtained by Konieczny [2016b] and indexes emissions sized mass of chemical pollution from power plants in the process of burning coal, lignite, fuel oil and natural gas having different calorific values and sulfur contents [Barczyński 2001]. The article shows the weighted average of the ecological effect of the water wind-driven pulverizing aerator in each month in terms of carbon dioxide emissions for Rudniceki Wielkie lake is 0.6-5.9 zł∙kWh-1.
Author Ryszard Konieczny (EaE / IChaFT / DAEaQA)
Ryszard Konieczny,,
- Department of Agricultural Engineering and Quality Analysis
Other language title versionsDetermination of ecological effect of water wind-driven pulverizing aerator under conditions of Rudnickie Wielkie Lake
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No470
Pages52-61
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishefekt ekologiczny, emisja zanieczyszczeń, energia, silnik Savoniusa, aeracja pulweryzacyjna
Keywords in Englishecological effect, emission of pollutants, energy, Savonius engine, pulverizing aerator
Abstract in PolishCelem artykułu jest zaprezentowanie sposobu wyznaczenia efektu ekologicznego dla planowanej inwestycji wiatrowego aeratora pulweryzacyjnego wody koncepcji Podsiadłowskiego na Jeziorze Rudnickim Wielkim w Grudziądzu, wyrażonego w zł∙kWh-1 energii elektrycznej i rozumianego jako korzyści dla środowiska z tytułu zastąpienia energii pochodzącej ze źródeł konwencjonalnych energią silnika wiatrowego Savoniusa o pionowej osi obrotu. Obliczenia przeprowadzono na bazie danych dobowych energii silnika wiatrowego aeratora pulweryzacyjnego wody opracowanych w ramach pracy Koniecznego [2016b] oraz wskaźników emisyjnych Barczyńskiego [2001] o wielkości masy chemicznego zanieczyszczenia środowiska z elektrowni w procesie spalania węgla kamiennego, brunatnego, oleju opałowego i gazu ziemnego o różnych wartościach opałowych i zawartościach siarki. Wykazano przy tym, że średnia ważona efektu ekologicznego wiatrowego aeratora pulweryzacyjnego wody w poszczególnych miesiącach względem emisji dwutlenku węgla stanowi w warunkach Jeziora Rudnickiego Wielkiego od 0,6 do 5,9 zł∙kWh-1.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.470.05
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/41028
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Konieczny_Wyznaczenie_efektu_ekologicznego_wiatrowego_aeratora.pdf 1,35 MB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back