Typology of ethical theories based on the criterion of moral judgement and their applicability in the auditor’s and accountant’s professions

Marta Nowak

Abstract

The article analyses accountant’s and auditor’s ethics from the meta-ethical point of view. The purpose of the paper is to determine which type of ethical theories has the best applicability to the judgment of accountant’s and auditor’s deeds. The author uses the ethical theories typology introduced by Carnap in order to analyze their applicability to auditor’s and accountant’s profession. According to the findings of the article, the nominalitstic approach to ethics has the highest applicability to the accountant’s and auditor’s ethics.
Author Marta Nowak (MISaF / IR / KTRiAF)
Marta Nowak,,
- Katedra Teorii Rachunkowości i Analizy Finansowej
Other language title versionsTypologia teorii etycznych opartych na kryterium moralnej oceny działań oraz ich zastosowanie w odniesieniu do zawodów biegłego rewidenta i księgowego
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No474
Pages41-50
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishbiegły rewident, księgowy, teoria etyczna, metaetyka, Carnap
Keywords in Englishauditor, accountant, ethical theory, meta-ethics, Carnap
Abstract in PolishW publikacji analizowana jest etyka księgowego i biegłego rewidenta z metaetycznego punktu widzenia. Celem artykułu jest określenie, jaki typ teorii etycznej cechuje się największą możliwością zastosowania w formułowaniu sądów moralnych na temat działań księgowego i biegłego rewidenta. Autorka zastosowała typologię teorii etycznych wprowadzoną przez Canapa w celu analizy możliwości ich dostosowania do profesji biegłego rewidenta i księgowego. W rezultacie podejście nominalistyczne uznano za cechujące się największą możliwością zastosowania w odniesieniu do etyki rozpatrywanych zawodów.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.474.04
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/41365
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Nowak_Typology_of_ethical_theories_based.pdf 381,21 KB
Score (nominal)10
Citation count*1 (2020-07-13)
Additional fields
Tyt_nrGlobal Challenges of Management Control and Reporting
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back