Determinanty powojennego rozwoju gospodarczego Japonii

Jarosław Osmolak

Abstract

The article tries to systematize key factors which have influence on post-war economic development of Japan. Three key aspects of Japanese economic success after the Second World War were given and characterised: effective management and logistic strategies, society savings and cooperation of private sector with public administration. Japanese sui generis issues were raised both in term of logistic strategy and decision making processes inside the firm (nemawashi, ringi) as well as problems of specifically Japanese relations between government administration and private sector (amakudari). The article also discusses the issue of promotion by the state the accumulation of savings by the Japanese under “off-budget policy”. The paper emphasises an original Japanese terminology of subject issues too.
Author Jarosław Osmolak (WUE)
Jarosław Osmolak,,
- Wrocław University of Economics
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No505
Pages233-242
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishgospodarka Japonii, kaizen, keiretsu, strategie zarządcze, logistyka
Keywords in EnglishJapanese economy, kaizen, keiretsu, management strategies, logistics
Abstract in PolishW artykule podjęto próbę usystematyzowania kluczowych czynników mających wpływ na powojenny rozwój gospodarczy Japonii. Dokonano podziału oraz charakterystyki na trzy kluczowe aspekty japońskiego sukcesu gospodarczego po II wojnie światowej: efektywne strategie zarządcze oraz logistyczne, oszczędności społeczeństwa i współpraca sektora prywatnego z administracją państwową. Zostały podniesione kwestie sui generis japońskie zarówno w zakresie strategii logistycznej (JIT), jak i procesów decyzyjnych wewnątrz firmy (nemawashi, ringi) oraz kwestie specyficznie japońskich zależności między administracją rządową a sektorem prywatnym (amakudari). Podniesiona została również kwestia promowania przez państwo gromadzenia oszczędności przez Japończyków w ramach strategii off-budget policy. Ponadto w artykule wyeksponowano oryginalną japońską terminologię przedmiotowych zagadnień.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.505.18
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/53947
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Osmolak_determinanty_powojennego_rozwoju_gospodarczego_Japonii.pdf 1,24 MB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back