Współczesne przeobrażenia w podejściu do kariery zawodowej jako konsekwencja zmian zaistniałych w globalnej gospodarce

Alicja Smolbik-Jęczmień

Abstract

Great disability of habitat as well as organizations and also accompanying changes which could be observed on the labor market and in the employment area result in emerging new challenges concerning an approach to work and professional career. Constant improvement of the abilities which we already have and acquiring the new ones which will correspond with the requirements of the labor market, creating own professional identity and the ability of real measuring own professional chances on the dynamically changing markets become the requirement of time. The aim of the article is to present the problematic aspects of current changes in approach to professional career as a consequence of changes in global economy, in particular: changes in traditional employment contract on relationship type, new types of current careers and the necessity of building own capital career, own professional identity, employability and changes identification, which in the aproach to the professional career distinguish two generations X and Y. External labor market, unlike in traditional approach mainly internal market, becomes the area for shaping current professional careers. New dimensions of career go beyond organizational space of one employer – have an impact on the frequent changes of organization, shortterm employment contracts, accompanied also by changes in psychological relationship between employee and employer from dependency to subjectivity. It succeeded also in relocating the responsibility for shaping and career development from the organization to the employee, who at the same time becomes the “owner of career capital”, or has knowledge resources and professional abilities. The paper is based on literature studies, survey research and direct interviews
Author Alicja Smolbik-Jęczmień (MISaF / IOaM / KZPiP)
Alicja Smolbik-Jęczmień,,
- Katedra Zarządzania Produkcją i Pracą
Other language title versionsCurrent changes in the approach to the professional career as a consequence of ensuing changes in the global economy
Journal seriesManagement Forum, ISSN , e-ISSN 2392-0025, (B 9 pkt)
Issue year2015
Vol3
No3
Pages56-62
Publication size in sheets0.4
Keywords in Polishkariera zawodowa (tradycyjna i współczesna), tożsamość profesjonalna, zatrudnialność, pokolenie X i Y
Keywords in Englishprofessional (traditional and current) career, professional identity, employability, generation X and Y
Abstract in PolishNiestabilność otoczenia i samych organizacji oraz zmiany na rynku pracy i w sferze zatrudnienia tworzą nowe wyzwania dotyczące podejścia do pracy i kariery zawodowej. Celem artykułu jest przedstawienie zmian dotyczących tradycyjnego kontraktu zatrudnienia typu relacyjnego, nowych typów karier oraz wskazanie na konieczność budowania własnego kapitału kariery, tożsamości profesjonalnej, zatrudnialności, a także identyfikacja zmian odróżniających pokolenia X i Y. Nowe wymiary kariery wychodzą poza przestrzeń organizacyjną jednego pracodawcy. Owocuje to częstymi zmianami pracy, którym towarzyszy zmiana warunków kontraktu psychologicznego pracownik-pracodawca z zależnościowych na podmiotowe. Odpowiedzialność za kształtowanie i przebieg kariery zostaje przeniesiona z organizacji na pracownika, który staje się „właścicielem kapitału kariery”, czyli swoich zasobów wiedzy i umiejętności zawodowych. Artykuł oparto na studiach literatury oraz na badaniach ankietowych i wywiadach bezpośrednich
DOIDOI:10.15611/mf.2015.3.07
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=30426&from=publication
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Smolbik-Jeczmien_Wspolczesne_Przeobrazenia_w_Podejsciu_Do_Kariery_Zawodowej_2015.pdf 657,37 KB
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*7 (2020-08-07)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back