Sekurytyzacja jako instrument optymalizacji podatku bankowego

Bogusław Półtorak

Abstract

The analysis presents the possibility of the use of the securitization of financial assets by credit institutions, including banks in the conditions of the tax on certain financial institutions (the socalled. bank tax). Banks as entities with special status of public institutions benefit from limiting deposit and  lending activities. The  system support that  may be available in  the  event of  market turbulence also confirms their special status, and limiting activity in the form of a license may allow achieving extraordinary profits. Because of the special status of banks it seems reasonable, therefore, to take their business form of an additional taxation and above-standard income tax burden. The aim of the additional tax on banks (because of their special status institution of public trust) should be a creation of the system of reserve funds, not achieving fiscal targets only. From the point of view of  banks’ business objectives excessive fiscal policy could lead to  attempts to  tax optimization, including the use of the securitization techniques in the national and international structures.
Author Bogusław Półtorak (ES / DF)
Bogusław Półtorak,,
- Department of Finance
Pages77-85
Publication size in sheets0.5
Book Wieteska Stanisław, Czechowska Iwona Dorota (eds.): Granice finansów XXI wieku. Bankowość i ubezpieczenia, 2017, Uniwersytet Łódzki, ISBN 978-83-8088-791-6, 213 p.
Wieteska_Czechowska_Granice_Finansow_XXI.pdf / No licence information (file archived - login or check accessibility on faculty)
Keywords in Polishsekurytyzacja, bank, podatek bankowy, aktywa
Keywords in Englishsecuritization, bank, bank tax, assets
Abstract in PolishW  opracowaniu zostały określone warunki i  możliwości wykorzystania techniki sekurytyzacji aktywów finansowych w celu aktywnego zarządzania obciążeniem z tytułu tzw. podatku bankowego. Banki jako instytucje o specjalnym statusie instytucji zaufania publicznego osiągają korzyści z działalności licencjonowanej w formie pośrednictwa depozytowo-kredytowego. Z uwagi na zaangażowanie państwa we wsparcie stabilności sektora finansowego pojawia się kwestia partycypacji sektora bankowego w ewentualnych kosztach równoważenia kryzysów sektora bankowego. Wprowadzenie podatku od wartości aktywów może być rozwiązaniem, którego uzasadnieniem jest kreowanie funduszy rezerwowych w publicznym systemie wsparcia stabilności finansowej. Ograniczeniem dla wykorzystania tych funduszy jest brak ich konsolidacji w formie instytucjonalnej, co powoduje, że stają się one jednym ze źródeł ogólnych, a nie celowych przychodów podatkowych budżetu państwa. Przedsiębiorstwa bankowe (przy braku celowego powiązania) mogą być bardziej skłonne do podejmowania optymalizacji obciążeń podatkowych, w tym poprzez narzędzia mające wpływ na pozycje aktywów. Korzystną propozycją może być sekurytyzacja aktywów w  ujęciu rozwiązań krajowych i międzynarodowych, w tym przede wszystkim realizowana w formie funduszy sekurytyzacyjnych.
DOIDOI:10.18778/8088-791-6.06
URL http://hdl.handle.net/11089/23979
Languagepl polski
File
Półtorak_Sekurytyzacja_jako_instrument_optymalizacji_podatku.pdf 115,58 KB
Score (nominal)20
ScoreMinisterial score = 20.0, 21-08-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back