Pozytywne i negatywne innowacje w nowoczesnej bankowości

Dorota Korenik

Abstract

The paper presents an original interpretation of the positive and the negative (harmful) innovations in modern banking. The thematic scope of work includes: defining and presenting the theoretical framework for consideration of innovation in banking, explanation of the concept and the essence of positive and negative innovations in banking on the basis of existing theoretical knowledge, conducting extensive and in-depth interpretation of positive and negative innovations in banking.
Author Dorota Korenik (ES / DF)
Dorota Korenik,,
- Department of Finance
Other language title versionsThe positive and the negative innovations in modern banking
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2017
No346
Pages7-20
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishinnowacje finansowe, innowacje w bankowości, innowacje pozytywne (właściwe), innowacje negatywne (niewłaściwe)
Keywords in Englishfinancial innovations, innovations in banking, positive (proper) innovation, negative (improper) innovation.
Abstract in PolishW opracowaniu przedstawiono autorską interpretację pozytywnych i negatywnych (szkodliwych) innowacji we współczesnej bankowości. Jego zakres tematyczny obejmuje: wyjaśnienie pojęcia oraz teoretycznych ram badania „innowacji w bankowości”, omówienie pojęcia, a także istoty innowacji pozytywnych i negatywnych w bankowości na gruncie dotychczasowej wiedzy teoretycznej, dokonanie rozszerzonej oraz pogłębionej interpretacji innowacji pozytywnych i negatywnych w bankowości.
URL https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_341_360/SE_346/01.pdf
Languagepl polski
File
Korenik_D_Pozytywne_i_negatywne_innowacje_w_nowoczesnej_bankowosci.pdf of 15-10-2018
265,48 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-07-11)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back