Consolidated reporting – beyond financial statements

Paweł Rumniak

Abstract

Annual reports are outdated. They inform users about the history of the company, past events and financial results of those events, but there is not any information about future, strategy directions, intangibles, intellectual capital, sustainability and social responsibility. To manage companies managers must use a lot of different sources of information and perceive financial reports as something that must be but is not necessarily useful. They search for information they need and spend hours on searching, but not on managing. Professional bodies have noticed this problem and have started to search solutions. The most important part of those searches was to identify information needs of report users. Then the avalanche started and a lot of different reporting initiatives appeared on the market from The Balance Scorecard to Triple Bottom Line, from financial recommendations to non-financial reporting systems. Now managers can choose among those multi-dimensional reporting solutions, but still one thing is missing. Almost there are not any consolidation frames that would help to prepare one report for all kind of users apart from one report initiatives. The author has reviewed international literature to find factors which would help create reporting frames for one report in the nearest future
Author Paweł Rumniak (EaE / IES / KRiCP)
Paweł Rumniak,,
- Katedra Rachunkowości i Controllingu Przedsiębiorstw
Other language title versionsSkonsolidowane raportowanie – wychodząc poza raportowanie finansowe
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No388
Pages331-348
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishraportowanie, jeden raport, przegląd operacyjny, strategiczny przegląd
Keywords in Englishreporting, one report, operating review, strategic review
Abstract in PolishRoczne raporty są nieaktualne. Informują one użytkowników o zdarzeniach historycznych i finansowych rezultatach tych zdarzeń, ale nie ma w nich informacji o przyszłości, kierunkach strategicznych, składnikach niematerialnych, kapitale intelektualnym, odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw i o wielu innych jeszcze obszarach działalności przedsiębiorstwa. Menedżerowie, aby móc racjonalnie zarządzać przedsiębiorstwami, muszą wykorzystywać informacje pochodzące z różnych źródeł, co sprawia, że raporty finansowe są jednym z wielu, ale nie jedynym źródłem informacji zarządczych. Profesjonalne organizacje już dawno temu zauważyły problem braku dostępu do informacji zarządczych i zaczęły badać oraz rozwiązywać ten problem. Najważniejszym etapem tych badań była identyfikacja potrzeb informacyjnych użytkowników raportów. Potem ruszyła lawina wielu różnych podejść i inicjatyw związanych z utworzeniem kompleksowego podejścia do raportowania działalności przedsiębiorstwa. Obecnie menedżerowie mogą wybierać pomiędzy różnymi wielowymiarowymi metodami raportowania, ale w dalszym ciągu brakuje w tych podejściach jednego elementu – ram konceptualnych, które dawałyby możliwość przygotowania jednego raportu przez wszystkie przedsiębiorstwa. W celu znalezienia wspólnych elementów różnych podejść do systemu raportowania autor dokonał przeglądu dostępnych w światowej literaturze podejść i inicjatyw dążących do utworzenia jednego raportu
DOIDOI:10.15611/pn.2015.388.34
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/32925
Languageen angielski
File
Rumniak_Consolidated_reporting_beyond_financial_statements.pdf 675,97 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrTeoria rachunkowości, sprawozdawczość i analiza finansowa
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back