Materialne warunki pracy pracowników zatrudnionych w formach niestandardowych

Dominika Bąk-Grabowska

Abstract

The article discusses problems of physical working conditions in the situations of non-standard employment forms. On initiating the research it was assumed that the changing scope and methods for implementing non-standard employment forms in enterprises implied the need to analyse the physical working conditions covering workers employed based on non-standard employment forms. The empirical studies conducted using the case study method and covering a group of large as well small and medium enterprises were focused on solving explorative and explanatory problems.
Author Dominika Bąk-Grabowska (ES / DEaOE)
Dominika Bąk-Grabowska,,
- Department of Economics and Organization of Enterprises
Other language title versionsPhysical working conditions of workers employed in non-standard forms
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No499
Pages11-20
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishwarunki pracy, elastyczność pracy, formy zatrudnienia, zarządzanie zasobami ludzkimi
Keywords in Englishworking conditions, work flexibility, employment forms, human resources management
Abstract in PolishW artykule podjęto rozważania na temat problematyki kształtowania materialnych warunków pracy w sytuacji stosowania niestandardowych form zatrudnienia. Przystępując do badań, założono, że zmieniające się zakres i sposoby wykorzystywania w przedsiębiorstwach niestandardowych form zatrudnienia, implikują potrzebę rozpatrzenia kształtowania materialnych warunków pracy wobec zatrudnionych w formach niestandardowych pracowników. Badania empiryczne prowadzone metodą studium przypadków w grupie dużych oraz małych i średnich przedsiębiorstw ukierunkowane były na rozwiązanie problemów eksploracyjnych i wyjaśniających.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.499.01
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Bak-Grabowska_Materialne_warunki_pracy_pracownikow_zatrudnionych.pdf 860,03 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back