Zielone miejsca pracy w perspektywie CSR

Katarzyna Demków , Adam Sulich

Abstract

Corporate Social Responsibility (CSR) is currently the focus of many papers, analyses and inquiries. CSR is considered particularly significant in terms of its role in changing economic conditions, globalization and a period of market unification. Social and ethical problems that the business world encounters are not undergoing significant changes but set in a larger context they indicate that there are new potential tension areas where business, society and morality intersect. The aim of this article is to present the challenges and trends in social corporate social responsibility in a period of major economic changes
Author Katarzyna Demków - Wrocław University of Science and Technology (PWr)
Katarzyna Demków,,
-
, Adam Sulich (MISaF / IOaM / DoSaMM) - [inna]
Adam Sulich,,
- Department of Strategy and Management Methods
- inna
Other language title versionsGreen jobs in the CSR perspective
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2018
No11 [CD]
Pages73-84
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishspołeczna odpowiedzialność biznesu, interesariusze, zrównoważony rozwój, etyka
Keywords in Englishcorporate social responsibility, stakeholders, sustainable development, ethics
Abstract in PolishSpołeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) jest aktualnie zagadnieniem wielu opracowań, badań oraz analiz. Szczególnie istotną kwestią jest rola jaką spełnia CSR w zmieniających się warunkach gospodarczych, globalizacji oraz okresie ujednolicania rynku. Społeczne i etyczne dylematy z którymi styka się świat biznesu nie ulegają zasadniczym zmianom, ale pojawiając się w szerszym kontekście wskazują na nowe obszary ewentualnych napięć na styku biznes– społeczeństwo– moralność. Celem artykułu jest przedstawienie wyzwań, dylematów oraz trendów społecznej odpowiedzialności biznesu w czasach intensywnych zmian
Languagepl polski
Not used for evaluationyes
Score (nominal)0
Score sourcejournalList
Citation count*3 (2020-07-30)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back