Międzynarodowe i krajowe czynniki rozwoju centrów handlowych w Polsce

Maria Knecht-Tarczewska

Abstract

The growing importance of shopping centers in retail trade in the world manifests itself in the increase of the number of investments in the construction of these facilities. Poland is considered by foreign investors as one of the most attractive locations for shopping centers, which results in a dynamic growth of modern retail space in our country. The purpose of the article is to identify and classify the development factors of shopping centers in Poland, taking into consideration their two main groups: international and national, and also their division into stimulating and limiting factors. The article was based on the analysis of Polish and foreign secondary sources. The presented classification may be an implication for business practice in a situation of growing competitiveness on the market of modern retail space. The article is also a voice in the scientific discussion on the development of the retail in Poland and the impact of foreign investments on this process.
Author Maria Knecht-Tarczewska (WUE)
Maria Knecht-Tarczewska,,
- Wrocław University of Economics
Other language title versionsInternational and domestic factors for the development of shopping centers in Poland
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No523
Pages180-191
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishcentra handlowe, inwestycje zagraniczne, międzynarodowe i krajowe czynniki rozwoju
Keywords in Englishshopping centers, foreign investments, international and national development factors
Abstract in PolishRosnące znaczenie centrów handlowych w handlu detalicznym na świecie przejawia się m.in. we wzroście liczby inwestycji w budowę tych obiektów. Polska jest uznawana przez zagranicznych inwestorów za jedną z najbardziej atrakcyjnych lokalizacji dla centrów handlowych, co skutkuje dynamicznym przyrostem nowoczesnej powierzchni handlowej w naszym kraju. Celem artykułu jest identyfikacja i klasyfikacja czynników rozwoju centrów handlowych w Polsce uwzględniająca ich dwie główne grupy: międzynarodowe i krajowe, a ponadto ich podział na czynniki stymulujące i ograniczające rozwój. Artykuł powstał na podstawie analizy polskich i zagranicznych źródeł wtórnych. Przedstawiona klasyfikacja może stanowić implikację dla praktyki gospodarczej w sytuacji rosnącej konkurencyjności na rynku nowoczesnej powierzchni handlowej. Opracowanie stanowi również głos w dyskusji naukowej dotyczącej rozwoju handlu detalicznego w Polsce oraz wpływu inwestycji zagranicznych na ten proces.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.523.15
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Knecht-Tarczewska_Miedzynarodowe_i_krajowe_czynniki_rozwoju_centrow.pdf 379,05 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 20-02-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 20-02-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back