Model biznesowy a strategia i zarządzanie strategiczne

Marcin Wierzbiński

Abstract

In the article the author discusses the problem of relations between business model and strategy and strategic management. Firstly, the author depicts the concept of business model and different approaches to its definition, including the process, system and holistic approach. Then he tries to place business model in the context of strategic management process. Finally, he claims that strategy is the set of long term goals of company and business model is its architecture which implemented properly supports gaining these goals
Author Marcin Wierzbiński (MISaF / IR / KRC)
Marcin Wierzbiński,,
- Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
Other language title versionsBusiness model vs. strategy and strategic management
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No398
Pages481-500
Publication size in sheets0.95
Keywords in Polishmodel biznesowy, strategia, zarządzanie strategiczne
Keywords in Englishbusiness model, strategy, strategic management
Abstract in PolishAutor podejmuje w artykule istotny problem dotyczący relacji pomiędzy modelem biznesowym a strategią i zarządzaniem strategicznym. W pierwszej kolejności prezentowane jest pojęcie modelu biznesowego oraz różne podejścia do jego definicji, w tym pojęcia procesowego, systemowego i holistycznego. Następnie autor podejmuje próbę określenia miejsca modelu biznesowego w zarządzaniu strategicznym. W artykule stwierdza się, że strategia stanowi zespół długookresowych celów działalności przedsiębiorstwa, natomiast model biznesowy stanowi opis architektury przedsiębiorstwa, której wdrożenie umożliwia osiągnięcie tych celów. Rozstrzygnięcie istoty modelu biznesowego oraz relacji pomiędzy nim a strategią jest istotne z punktu widzenia dalszych badań nad oboma zagadnieniami. Kwestia ta jest również ważna z perspektywy praktycznej, gdyż obecnie pojęcie modelu biznesowego jest bardzo często używane w praktyce biznesu, niekiedy zamiennie ze strategią
DOIDOI:10.15611/pn.2015.398.46
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Wierzbinski_Model_biznesowy_a_strategia_i.pdf 3,89 MB
Score (nominal)10
Citation count*15 (2020-07-13)
Additional fields
Tyt_nrZarządzanie kosztami i dokonaniami
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back