Znaczenie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w kształtowaniu relacji przywódczej nauczyciela z uczniem

Łukasz Haromszeki , Piotr Jarco

Abstract

An issue of educational leadership in the context of using information and communications technologies (ICT) by teachers was raised in this article. Tools based on computer technologies are an immanent part of the process of education in Poland and around the world. It seems that creating a model of educational leadership (reliability, image and authority of a teacher), besides pragmatic issues (effectiveness and attractiveness of teaching), should be increasingly based on ICT. One of the most important arguments which proves this thesis is an acceleration of this generations shift in the aspect of teenagers digital competences nowadays.
Author Łukasz Haromszeki (MISaF / IOaM / DoHRM)
Łukasz Haromszeki,,
- Department of Human Resources Management
, Piotr Jarco
Piotr Jarco,,
-
Journal seriesGospodarka Rynek Edukacja, ISSN 1509-5576, (B 7 pkt)
Issue year2018
Vol19
No1
Pages11-19
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishprzywództwo edukacyjne, nauczyciel, technologie informacyjno−komunikacyjne (TIK), młodzież
Keywords in Englisheducational leadership, teacher, information and communication technologies (ICT), youth
Abstract in PolishW artykule poruszono kwestię przywództwa edukacyjnego w kontekście wykorzystywania przez nauczycieli technologii informacyjno−komunikacyjnych (TIK). Narzędzia oparte na technologiach komputerowych wkraczają w coraz większym stopniu do dydaktyki w Polsce i na świecie. Oprócz przesłanek natury pragmatycznej (efektywność i atrakcyjność nauczania) wydaje się, że kreowanie przywództwa edukacyjnego (wiarygodność, wizerunek czy autorytet nauczyciela) powinno opierać się w coraz większym stopniu na TIK. Jednym z argumentów przemawiającym za tym twierdzeniem jest fakt dynamicznie postępującej zmiany pokoleniowej w zakresie posiadanych kompetencji cyfrowych współczesnej młodzieży.
Languagepl polski
File
Haromszeki_Jarco_Znaczenie_ technologii_ informacyjno-komunikacyjnych2018.pdf 798,31 KB
Score (nominal)7
ScoreMinisterial score = 7.0, 16-02-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 16-02-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back