Bezrobocie wśród absolwentów szkół wyższych

Jolanta Twardowska

Abstract

Trudność w znalezieniu zatrudnienia jest problemem, z którym boryka się obecnie wiele młodych osób, posiadających dyplom ukończenia uczelni wyższej28. Przeprowadzone studia literaturowe dowodzą, iż bezrobocie wśród absolwentów szkół wyższych orgdywa znaczącą rolę w dyskusjach społecznych. W niniejszej publikacji przedstawiono definicje: bezrobocia, absolwenta i wskaźników bezrobocia oraz zarysowano skalę zjawiska w Polsce. Dokonano analizy faktów, które pojawiają się w literaturze przedmiotu, tj. wysoki poziom skolaryzacji na poziomie wyższym; uczelnia wyższa jest fakryką bezrobotnych; im wyższe wykształcenie tym stopa bezrobocia jest niższa; politolog czy inżynier; ilość wykształconych a jakość wykształcenia. Konkluzją wywodu jest zaprezentowanie schematu, który zakłada wzbogacenie oferty edukacyjnej o praktyczne doświadczenia.
Autor Jolanta Twardowska (NE / KZS)
Jolanta Twardowska
- Katedra Zarządzania Strategicznego
Paginacja517-522
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.4
Książka Kuczera Marcin, Piech Krzysztof (red.): Zagadnienia aktualnie poruszane przez Młodych Naukowców 4 [Dokument elektroniczny], vol. 2, 2015, Creativetime, ISBN 9788363058517, 671 s.
Słowa kluczowe w języku polskimbezrobocie, absolwent, szkoła wyższa, stopa bezrobocia, współczynnik skolaryzacji
Językpl polski
Punktacja (całkowita)0
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót